Stabsfunktioner

EY - Careers
  • Share


Hantera förändringen av vårt företag

Stabsfunktionerna hjälper till att skapa en effektiv och produktiv verksamhet. De består av finansavdelning, it-avdelning, Human resources, marknadsavdelning och Business development. Du har en viktig roll när det gäller att genomföra ledningens strategiska beslut oavsett vilken stab du arbetar inom.

 

  Careers

Finance
Finansavdelningen är ansvarig för vår ekonomiska rapportering. Som en del av detta team tillhandahåller du finansiella rapporter som ska vara korrekta och förenliga med globala redovisningsprinciper, lokala regler och gällande lagstiftning.  Du samarbetar också med andra delar av organisationen och bidrar med kunskap och erfarenhet inom det finansiella området för att uppnå specifika mål. Du får det stöd du behöver för att hålla dig uppdaterad på aktuell lagstiftning samtidigt som du får möjlighet att nå dina personliga och professionella mål.

  Careers

IT
It-avdelningen underhåller och utvecklar våra it-system och processer. Du arbetar med it-support, nätverk- och datacentersupport, telekom och it-produkter. Kort sagt – du ser till att våra 167 000 medarbetare har effektiva it-verktyg så att verksamheten fungerar väl och vi kan ge våra kunder den service de efterfrågar.

  Careers

Human resources
HR-avdelningen utvecklar och implementerar vår HR-strategi. Du arbetar med ledarskapsutveckling, utbildningsverktyg, ersättning, rekrytering, program för nyanställda, feedback eller andra initiativ. Du kan arbeta på den centrala HR-avdelningen eller tillhöra något av våra affärsområden.

  Careers

Knowledge
Som en del av detta team ser du till att vårt företag har tillgång till rätt verktyg och information för att uppfylla våra kunders förväntningar. Du skapar förutsättningar för kunskapsdelning inom EY och ser till att vi använder den kunskap och de verktyg vi har på ett effektivt och produktivt sätt. Du samarbetar med kollegor från hela vår globala organisation.