Tax

EY - Careers
 • Share

Hjälp våra kunder hantera företagsbeskattning

Som erfaren skattekonsult är du väl medveten om den komplexitet som globala koncerner och entreprenörsföretag står inför när de ska utforma effektiva skattestrategier. Det nuvarande ekonomiska läget kommer sannolikt att generera ytterligare förändringar i lagstiftning och regler världen över, något som gör vår roll som rådgivare viktigare än någonsin.


Företagsbeskattning

Karriär

Våra rådgivare hjälper företag med komplexa frågor inom skatteområdet, strategier för skatterapportering, regelefterlevnad och planering, skattepolicyer samt biträde vid skatteprocesser. Inom företagsbeskattning finns flera tjänsteområden:

 • Business tax advisory
 • Business tax compliance
 • Tax accounting och risk advisory

Du kan skaffa dig erfarenhet inom olika områden innan du bestämmer dig för att fokusera på ett eller flera specialområden. Du arbetar både med små och stora företag och får bred och djup kunskap inom skatteområdet. Det har du nytta av i din framtida karriärutveckling.


Human capital

Karriär på EY

Våra specialister på humankapital hjälper många av världens ledande företag med frågor som rör medarbetare som är stationerade utomlands. Kunderna får hjälp att effektivisera sin administration och hantera sin personal på global basis. 

I vårt globala team kan du arbeta med åtta olika kärnområden:

 • Assignment services
 • Global immigration
 • Expatriate tax services
 • International social security
 • Global employment tax services
 • Remuneration
 • Benefits
 • HR & payroll performance improvement.

 Du kan också fokusera på strategiska tjänster inom HR-området:

 • Accidental expatriate
 • Global mobility policy advisory
 • Global equity
 • HR transaction advisory
 • Strategic direction
 • Compensation accumulation.

 
Indirekt skatt

Karriär på EY

Våra specialister på indirekt skatt arbetar med kunder som säljer varor och tjänster, både nationellt och internationellt. Om du arbetar inom detta område ger du kunderna råd om hanteringen av moms, tull och punktskatter. Du identifierar riskområden och skräddarsyr lösningar för indirekt skatt.


Internationell företagsbeskattning

Karriär

Våra specialister på internationell bolagsskatt ser till att skattehanteringen i multinationella koncerner överensstämmer med deras affärsstrategier. Därigenom kan bolagen behålla sin konkurrenskraft och skapa en långsiktig värdeutveckling. 

Våra globala skatteteam ger support vid internationella transaktioner samt rådgivning inom bland annat transfer pricing. Som medlem i ett team arbetar du med uppdrag åt några av världens största företag och får värdefull erfarenhet av skattesystemen i olika länder.


Transaktionsskatt

Karriär

Varje transaktion får en skattemässig konsekvens – oavsett om det rör sig om ett förvärv, en försäljning, en fusion, en omstrukturering eller en marknadsnotering. Våra skattekonsulter hjälper företag och investerare med alla frågor som rör skatt i samband med transaktioner, i många branscher och länder. De lotsar kunderna genom hela försäljningsprocessen.

Din uppgift är att hjälpa kunderna att dra nytta av de skattemässiga möjligheter som uppstår vid en transaktion, samtidigt som du identifierar och minimerar eventuella skatterisker. Du arbetar tillsammans med kollegor från andra tjänsteområden, ofta i globala team.