Transaction advisory services

EY - Careers
  • Share


Hjälp våra kunder få ut mesta möjliga av sitt kapital

Karriär på EY

I en tid när den globala ekonomin står inför många strategiska utmaningar vet vi att företagets kapitalhantering i hög utsträckning påverkar den framtida konkurrenskraften. Transaction advisory services arbetar med världens största organisationer, de mest snabbväxande företagen och många private equity-bolag.

Du kommer att bidra till att våra kunder fattar väl underbyggda beslut om sin kapitalhantering och sina transaktioner. Du ger råd om hur företag ska bevara, optimera, anskaffa och investera sitt kapital för att nå sina strategiska mål.

Om du förstår kapital och vet hur kapital kan arbeta effektivare så passar du för en tjänst hos oss.


Hjälp våra kunder att få ut mesta möjliga av sitt kapital

 

  Career

Mergers & Aquisitions
Du hjälper både ägare och ledningar i förvärvsprocesser eller med att finna en strategisk partner. Vid en avyttring utvecklar vi strategier för att maximera säljarens värde och nå dennes övriga mål, till exempel att optimera strukturen på köpesumman. Du arbetar också med rådgivning i samband med buy-outs, kapitalanskaffningar, fairness opinions samt joint ventures och allianser.

  Career

Operational transaction services
Du förbereder och genomför integrationsplaner för att skapa synergieffekter och finansiella fördelar vid transaktioner. Du vet vilka faktorer som skapar framgångsrika integrationer och som ger mervärde åt våra kunder.

  Career

Project finance
Du arbetar med organisationer inom offentlig sektor för att driva projekt inom infrastrukturområdet samt med privata företag för att strukturera och finansiera affärsuppgörelser. Du utvärderar olika sätt att genomföra projekt, utvecklar finansieringsmodeller och förhandlar om vilken finansiering som ger de bästa villkoren.

  Career

Transaction real estate
Du arbetar med företag i både den privata och offentliga sektorn. Du hjälper våra kunder med fastigheter, fastighetsportföljer och fastighetsbolag genom att utveckla strategier som ökar vinsten och minskar risken i varje fastighetsaffär. Här ingår även analyser, värderingar och projektledning.

  Career

Restructuring
Du erbjuder rådgivning till riskkapitalföretag, banker och företag inom bland annat.

 

• operativ due diligence vid förvärv eller omfinansiering
• förbättringar av rörelsekapital
• inköp och kostnadsnedskärningar.

  Career

Transaction support
Du hjälper våra kunder att nå sina strategiska mål, oavsett om det gäller förvärv eller avyttring av tillgångar. Du ger rådgivning under hela transaktionsprocessen – från inledande värdering till implementering och överlåtande. Du identifierar värdedrivande faktorer, bedömer framtida potential och samarbetar med andra team inom EY för att leverera lösningar till våra kunder.

  Career

Transaction tax
Varje transaktion får en skattekonsekvens – oavsett om det är ett förvärv, en avyttring, en fusion, ett joint venture, en rekonstruktion eller en marknadsnotering.
Inom detta tjänsteområde ger du rådgivning åt olika företag, i många branscher och länder. Det omfattar alla frågor som rör skatt vid transaktioner. Du hjälper dem att dra nytta av de skattemässiga fördelar som uppkommer och identifierar risker. Du arbetar även parallellt med våra team inom Reconstruction för att ge råd angående obeståndsfrågor och eventuell försäljning av icke kärnverksamhet.

  Career

Valuation & Business modeling
I takt med att transaktioner blivit mer komplexa har värderingar blivit ett strategiskt verktyg i transaktionsprocessen. Värderingsfrågor blir alltid aktuella då ägandet av aktier eller tillgångar förändras. Du hjälper våra kunder med exempelvis underlag för att fastställa förvärvspris, transaktionsstrukturering, allokering av förvärvspris och second opinions. Vi bistår också våra kunder med finansiell modellering och kvalitetssäkring av finansiella modeller.