Din utveckling

EY - Careers
  • Share


Vidareutveckla din karriär

Karriär på EY

Vill du utvecklas och ta ett nytt steg i din karriär? Vill du förverkliga dina professionella mål? EYU –EY and you – är vårt ramverk för karriär- och kompetensutveckling. Ramverket bygger på tre hörnstenar: utbildning, praktisk erfarenhet och coachning. Genom att kombinera dessa tre delar ser vi till att våra medarbetare växer och får nya utmaningar i en takt som passar varje individ

Vill du ha varierade uppgifter och möjlighet att upptäcka olika delar av vår verksamhet? Vill du kanske arbeta internationellt? Hos oss är du inte begränsad till ett affärsområde och inte heller till att arbeta med samma typ av uppdrag hela tiden.

Din utveckling är mycket viktig för EY. Den ger oss möjlighet att erbjuda tjänster med hög kvalitet till våra kunder samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina specialistkunskaper.


Utveckling genom utbildning

Karriär på EY

Våra globala utbildningar är dels inriktade på att utveckla din affärsmässiga förmåga, dels på att stärka den specialistkompetens som behövs inom ditt affärsområde. Utöver den affärsmässiga kompetensen får du lära dig mycket om nätverkande och ledarskap.

Just nu finns ungefär 16 000 internutbildningar att välja på inom EY. Förra året ägnade våra medarbetare sex miljoner timmar åt utbildning på 700 000 kurser.

Du använder vårt interna utbildningssystem för att vidareutbilda dig, men också för att bekräfta att du lärt dig nya regelverk och rutiner som krävs ur ett juridiskt perspektiv.

Vår egen och våra kunders framgångar beror på våra medarbetare och vi tar deras utveckling på stort allvar. Därför finns det utbildningar som markerar milstolpar i en medarbetares utveckling, som introduktionsutbildning för nyanställda och utbildningsprogram för nya partners.


En stor del av din utveckling – kanske den mest värdefulla – sker under arbetets gång

Karriär på EY


Upp till 70 procent av din personliga och yrkesmässiga utveckling kommer från utmaningar du ställs inför i det dagliga arbetet. Rörligheten mellan såväl geografiska områden som olika affärsområden gör att vi kan sätta samman högpresterande team, och samtidigt ge dig chansen att arbeta med olika utmaningar.

Vi gör allt vi kan för att du ska få den erfarenhet du behöver. Vi planerar våra uppdrag utifrån två perspektiv: kunderna ska få bästa tänkbara service och kvalitet samtidigt som du utvecklar dina ledaregenskaper och ditt nätverk.

Utveckling handlar också om att dela dina erfarenheter med andra.

Flytta inom organisationen
Våra mobilitetsprogram ger dig möjlighet att ansöka om kortare eller längre internationella placeringar. Genom att arbeta utomlands får du ny kunskap och erfarenhet på en alltmer global marknad Samtidigt kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.


Det stöd du behöver, när du behöve det

Inom EY är coaching ett sätt att skapa öppna och givande samtal mellan människor på alla nivåer i företaget.  Det omfattar allt från dagliga informella diskussioner under arbetets gång till feedback på arbetsinsatser och mer formella, periodiska utvärderingar.

 

  Careers

On-the-job coaching
On-the-job coaching är diskussioner som sker under arbetets gång och som kan hjälpa dig att se en fråga ur ett annat perspektiv eller reda ut eventuella oklarheter. När du arbetar med en kollega som kan coacha dig får du oftast bra insikt i hur du presterar på ett visst uppdrag.

  Careers

Counceling – återkoppling
Alla medarbetare har tillgång till en personlig rådgivare – en counselor – som hjälper till att utforma mål, utvärderar medarbetarens insatser och medverkar till att skapa en konkret förståelse för vad som krävs för att nå nästa steg i utvecklingen. Flera möten sker varje år för planering och uppföljning av målen och counselorn ska även ge feedback och vara ett bollplank när det behövs.

  Careers

Counceling – karriärutveckling
Samtalen om karriärutveckling med din counselor ska inspirera dig att fundera över intressen, behov och möjligheter. Samtalen hjälper dig också att identifiera dina styrkor och utbildningsbehov.

  Careers

Mentorskap
En mentor kan ge support, insikt och praktiska råd när det gäller professionell utveckling och karriärfrågor. Vi uppmuntrar våra seniora medarbetare att bli mentorer.