Sök lediga tjänster

EY finns där du finns

Hör gärna av dig till oss! Vårt Student Relations Team finns här för dig. Eller följ oss i sociala medier:
Facebook: EY Careers Sweden 
Instagram: @eysecareers 
Blogg: karriarbloggen.ey.com

 

Din roll hos oss

EY - Career
  • Share

EY erbjuder många karriärvägar

Vi är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Inom ramen för EY Law erbjuder vi även affärsjuridiska tjänster. Vårt breda utbud av tjänster ger dig många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom olika områden och i en internationell miljö. Som en framtida EY:are, vilken roll vill du spela?

Globala möjligheter med branschfokus

På EY bygger och delar vi kunskap om olika branscher för att kunna förutspå marknadstrender och ha koll på relevanta branschfrågor. Hos oss får du arbeta med framgångsrika företag inom många olika sektorer, bland annat: 

> Automotive & Transportation
> Offentlig verksamhet
> Olja och gas
> Teknik
> Handel och konsumentprodukter
> Life Science
> Energi
> Telekom

> Financial Services
> Media och underhållning
> Private Equity
> Industrial Products
> Forest products, paper and packaging
> Hälsa
> Gruv- och metallindustrin
> Fastighet och bygg 

Tillsammans med dina kollegor möter du både krävande och stimulerande utmaningar. Du får lära dig mer om det som formar vår värld i dag. Våra team fördjupar sig i frågor som digitalisering, informationssäkerhet och startupföretag – och det kommer du också göra.

På EY arbetar du i ett globalt företag med internationella kollegor, kunder och projekt. Du har stora möjligheter att jobba med internationella uppdrag eller utomlands under kortare eller längre perioder. När du blir en del av EY får du 230 000 nya kollegor i 150 länder, varav drygt 6 800 i Norden.

Hos EY kan du bidra till en värld som fungerar bättre

När du jobbar hos oss är du en av 230 000 kollegor världen över, som arbetar för att företag och offentlig sektor ska fungera bättre. När dessa verksamheter växer på ett hållbart sätt, kan lita på varandra och vill ingå affärer tillsammans fungerar också samhället bättre. Se mer i den här filmen!
 

Våra affärsområden

Advisory services

Karriär på EY

Vårt nätverk av managementkonsulter är ett av världens största. Som konsult är du med och utvecklar företagens verksamhet och deras förmåga att hantera risker. Med din hjälp kan kunden reducera kostnader, effektivisera verksamheten och stärka konkurrensförmågan. Du ger råd som skapar goda resultat och hållbara förbättringar. Hos oss kan du även arbeta med it-strategifrågor, it-säkerhet, rådgivning mot den finansiella sektorn samt intern kontroll och internrevision.


Assurance

Karriär på EY

Assurance, eller revision, är vårt största affärsområde. Här får du insikt i många verksamheter och arbetar nära kundens företagsledning. Erfarenheterna du får är en mycket bra grund för din fortsatta karriär. Som revisionsmedarbetare bidrar du till att stärka förtroendet för kundernas ekonomiska information. Du hjälper företag att ge en oberoende redovisning, tjänster inom hållbar utveckling, förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter samt rådgivning inom finansiell rapportering bild av sin finansiella status som marknaden kan lita på. Extern revision utgör huvuddelen av tjänsterna, men inom affärsområdet finns även.


Transaction advisory services

Karriär på EY

Företagets kapitalhantering påverkar i hög utsträckning den framtida konkurrenskraften. Vi hjälper företag att skaffa, bevara, optimera och investera kapital för att nå sina strategiska mål. Våra kunder får även råd i samband med fusioner, förvärv och omstruktureringar. Du bidrar till att våra kunder kan fatta väl underbyggda beslut om sin kapitalhantering och sina transaktioner. 


Tax och Law

Karriär på EYInom Tax hjälper vi företag att betala rätt skatt – inte för lite och inte för mycket. I dag möter företag allt fler komplicerade lagar och skatteregler. Dessa företag behöver rådgivare med djup och bred kunskap om gällande lagstiftning. Som skattekonsult använder du din undersökande och analytiska förmåga, du har god kunskap om aktuella skatteregler och du är väl insatt i kundernas verksamhet. EY erbjuder skatterådgivning till många olika företag och organisationer – allt från multinationella koncerner till snabbväxande entreprenörsföretag. Kunderna får stöd inom svensk och internationell företagsbeskattning, transaktionsskatt, indirekt skatt och humankapital. Inom Tax ryms även tjänsteområdet Law som fokuserar på transaktionsjuridik.

Stabsfunktioner

Våra stabsfunktioner hjälper EY:s verksamhet att fungera effektivt. Här ingår Finance, It, Talent, Knowledge, Administrative Support, Brand, Marketing & Communications och Business Development. Du kommer att ha kontakt med, eller arbeta parallellt med, dessa funktioner oavsett var på EY du arbetar.

Kliv ut i arbetslivet samtidigt som du studerar

Med utbildning och praktik kan du styra karriären i den riktning du önskar. Det är också ett bra sätt att börja bygga ditt professionella nätverk. EY erbjuder ett flertal möjligheter, inom alla våra affärsområden.

Summer internship

Under sommaren erbjuder vi ett internship inom våra affärsområden Advisory services och Transaction advisory services. Du får en unik möjlighet att prova på att arbeta med både management consulting och corporate finance under samma sommar.

Praktiken omfattar åtta veckor under juni–augusti. I år har du även möjlighet att enbart prova på management consulting. Under din praktikperiod kommer din analytiska förmåga utmanas. Du kommer att delta i skarpa projekt och därmed få en god inblick i vad rollen som konsult och analytiker hos EY innebär. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling. Summer internship är en mycket bra möjlighet att lära känna EY samtidigt som du får värdefull erfarenhet.

Nästa Summer internship sker under sommaren 2019. Sista ansökningsdag är den 20 januari. Sök nu!

Talent Training Advisory

Talent Training Advisory innebär att du, tillsammans med andra utvalda deltagare, vid ett antal intressanta och intensiva kursträffar kommer få kunskap om och arbeta med verktyg för strukturerat problemlösande, analys av komplexa frågeställningar, caselösning samt träna på att skapa och hålla effektiva presentationer. Programmet består av en välavvägd blandning mellan teoretiska och praktiska moment samt presentation av EY och olika avdelningar inom vårt affärsområde Advisory. Våra medarbetare och ledare deltar löpande under programmet och presenterar sina specialområden, erfarenheter och ger exempel från intressanta uppdrag som vi genomför ute hos våra kunder.

Talent Training Advisory inleds och avslutas med gemensamma event där du får möjlighet till kunskapsutbyte. Du får även möjligheten att bygga nätverk som kan påverka hela din karriär, dels med oss såväl som med andra studenter. Du får samtidigt möjlighet till personliga samtal med våra konsulter under programmet, som kan berätta mer om hur det är att jobba som managementkonsult på en av marknadens mest attraktiva arbetsplatser.

Programmet pågår under cirka sex tillfällen på kvällstid i september och oktober hösten 2019. Sista ansökningsdag är 31 mars. Ansök här

Internships inom Transaction Advisory Services

För dig som är intresserad av transaktioner erbjuder vi regelbundet internships inom alla områden på vårt affärsområde Transaction Advisory Services:

Restructuring & Turnaround - våren 2019, sök nu! 
Valuation & Business Modelling
Corporate Finance
Transaction Diligence
Strategisk och operationell transaktionsrådgivning - hösten 2019, sök nu! 

Håll utkik under lediga tjänster!

Mentorskapsprogram inom cybersecurity

Cybersecurity är ett hett ämne, inte minst för bank- och försäkringsbolag. Globalt går utvecklingen mot fler cyberattacker och intrångsförsök, liksom ökad cyberkriminalitet. Dessutom bidrar den mänskliga faktorn, en snårig IT-miljö och växande komplexitet i affären till oönskade händelser i vardagen. Nya och mer omfattande regelverk är samhällets svar på det ökande antalet risker. EY hjälper banker och försäkringsbolag att hantera riskerna.

Tycker du att det här låter spännande och kan tänka dig en karriär inom cybersecurity? Vill du veta mer om livet som konsult? Anmäl dig till vårt mentorskapsprogram och få möjlighet att träffa en senior konsult under sex månader. Du behöver inga förkunskaper. Det enda som behövs är ett intresse för området och att du i framtiden vill jobba som konsult inom cybersecurity. Intresserad? Mejla ditt namn, telefonnummer, utbildning och varför du vill ha en mentor inom cybersecurity till cybermentor@se.ey.com.

Uppsatspraktik

Studerar du till jurist med inriktning skatt och är nyfiken på en framtid som skattekonsult? Nu har du chansen att få en inblick i hur det är arbeta på EY. Vi erbjuder praktik på flera olika orter.

Uppsatspraktik hos EY innebär att du får arbeta på någon av våra avdelningar med våra skattekonsulter under tio veckor. Du får delta i våra projekt och redan från första dagen kommer du att bygga relationer som du har nytta av under resten av ditt yrkesliv. Tillträde i höst/vår enligt överenskommelse. Det finns även möjligheter att göra praktiken utanför uppsatstiden.

Sök på uppsatspraktik bland våra lediga tjänster så hittar du de annonser som är öppna just nu. Fler kan tillkomma, så håll utkik!

Talent training Assurance

Talent training är ett utbildningsprogram för dig som vill jobba som revisor. Under tre träffar i april och maj får du ta del av intressanta föredrag, seminarier och praktikfall. Utbildningen leds av specialister från våra affärsområden och genomförs på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Talent training ger dig en inblick i den spännande verklighet som väntar efter examen. Du får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med dina kurskamrater och våra medarbetare. Några av dem kanske blir dina framtida kollegor. Under Talent training blir du tilldelad en fadder som blir din kontaktperson. Han eller hon kan svara på frågor och berätta mer om hur det är att jobba på EY.

Nästa Talent training Assurance sker under våren 2019. Håll utkik efter ansökan här!

Blir du nästa Young Tax Professional of the Year?

Tävla om en plats i den internationella finalen och möjlighet till anställning hos EY.

Våren 2019 är det dags för Young Tax Professional of the Year på EY:s huvudkontor i Stockholm. Under dagen arbetar du och andra studenter med ett skatterättsligt case. Arbetet presenteras för en jury som består av delägare på EY samt representanter från universitet och näringsliv. Tävlingen genomförs huvudsakligen på engelska. Dagen avslutas med prisutdelning och festligheter.

Priser − svensk final
1:a pris: anställningskontrakt på EY med flexibel start, 20 000 kronor och en plats i den internationella finalen.
2:a pris: praktikplats på EY under tio veckor och 15 000 kronor.
3:e pris: praktikplats på EY under tio veckor och 10 000 kronor.

Vill du veta mer om tävlingen, kontakta Olle Waller på mail eller tfn 070-341 96 14.