Ansvarsfriskrivning och andra legala frågor

  • Share

Ernst & Young Global Limited äger domänen och ansvarar för de webbsidor (hemsidor) som finns under domänen ey.com. För information kring legala frågor m.m. avseende de globala sidorna hänvisas till denna webbsida.

Ernst & Young AB, org.nr 556053-5873, med styrelsens säte i Stockholm, äger och ansvarar för de webbsidor som återfinns under ey.com/global/content.nsf/Sweden (alt. www.ey.com/se) nedan ”Sidorna”. Den information som presenteras på Sidorna avser att ge besökare en allmän bild av Ernst & Young AB, dess verksamhet och andra frågor som kan vara av intresse. Informationen avser emellertid inte att vara heltäckande eller innehålla alla de upplysningar som en besökare behöver för att fatta beslut om sitt agerande i ett enskilt fall.

Informationen på Sidorna är således inte till någon del avsedd att innefatta kommersiella råd till besökarna. Ernst & Young AB vill göra besökare uppmärksamma på det faktum att fel kan smyga sig på Sidorna, trots noggrann övervakning för att detta inte skall ske. Vidare kan lagar och andra förordningar, rekommendationer etc., till vilka Sidorna refererar, ändras över tiden. För att Ernst & Young AB ska kunna lämna goda och korrekta råd, krävs att våra experter inom respektive område bereds tillfälle att granska omständigheterna i det enskilda fallet. Kontakta oss därför gärna, så hjälper vi dig med de frågor du har.

Ernst & Young AB garanterar inte i något avseende att den information som presenteras på Sidorna är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. Ernst & Young AB garanterar inte heller att Sidorna, den information eller de tjänster som erbjuds där eller det material som laddas hem därifrån är felfria, inte innehåller virus eller inte på något annat sätt kan orsaka skada.

På Sidorna förekommer länkar till tredje mans webbsidor. Ernst & Young AB tar inte i något avseende ansvar för dessa webbsidors innehåll eller tillförlitlighet.

Ernst & Young AB friskriver sig från allt ansvar för förluster eller andra skador som kan uppstå genom att besökare förlitar sig på den information som finns på Sidorna eller på något annat sätt i anslutning till användningen av Sidorna eller det innehåll och övrigt material som finns där. För det fall Ernst & Young ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

Ernst & Young AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan angivande av skäl ta bort information, länkar eller andra hänvisningar till tredje man från Sidorna.

Sidorna och dess innehåll omfattas av upphovsrätt, som tillkommer Ernst & Young AB. Kopiering av hela eller delar av Sidorna eller dess innehåll utan Ernst & Young AB:s medgivande är således förbjudet. För det fall annat inte särskilt överenskommits i det enskilda fallet, förbjuder Ernst & Young AB att följande länkar till Sidorna används:

  • länkar som innebär användning av Ernst & Youngs logotype,
  • ramlänkar eller metataggar