Vad är nästa steg för ditt företag?

Med ständigt fokus på just din bransch

Genom unika branschinsikter erbjuder EY dig revision och rådgivning som skapar tydlighet, mervärde och långsiktighet.

  • Share

Att identifiera, värdera och analysera
En effektiv revision handlar om att tidigt och tydligt identifiera och värdera risker. Detta kräver i sin tur en gedigen branschförståelse. Vilka risker och förutsättningar är typiska för branschen? Hur ser marknaden ut? Hur påverkas värderingen av tillgångar? Alla dessa grundläggande och komplexa frågeställningar måste besvaras.

Teknisk expertis och unik branschkännedom
Du får råd som fungerar i praktiken. Genom vårt samlade branschkunnande arbetar vi med effektiva metoder som jämför din verksamhet med andra företag, både inom din bransch och på den övriga marknaden. Därigenom får du värdefull input som kan vidareutveckla din verksamhet.

Vi ser till att du alltid är uppdaterad
När du anlitar oss, anlitar du branschspecialister i ett globalt nätverk och med lokal närvaro på samma gång. Du tar del av vår branschkunskap genom våra globala och regionala branschrapporter och naturligtvis genom en ständig dialog med våra konsulter.