Consumer Products & Retail

Agera skoningslöst för att leverera hållbart värde

Det råder en helt ny ordning. Dina kunder, konsumenter och konkurrenter utvecklas i olika hastighet, på olika sätt och på olika marknader. I en värld som är mer komplex och rör sig snabbare än någonsin är möjligheterna enorma, men det gäller även riskerna.

Kompromisslösa intressenter kräver konstant tillväxt. Konsumenterna kräver värde och tar över ägandet av varumärkena. Det är därför dags att se över de strategiska valen, anpassa värdekedjan och agera för kortsiktiga resultat och långsiktig hållbarhet.

Våra globala experter har de kunskaper som krävs för att hjälpa dig att utmana och bryta invanda tankemönster. Oavsett om du vill förbättra flexibiliteten i organisationen, skapa värde genom investeringar i digital marknadsföring, placera ut medarbetare på ett effektivt sätt på marknaderna eller göra om leveranskedjan för större flexibilitet har vi den kompetens du behöver för att lyckas.

Ta del av vår syn på centrala frågor inom konsumentvarusektorn i dag:
  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

  Nordic e-commerce study – mystery shopping experience  in the Nordics

  Nordic e-commerce study – mystery shopping experience in the Nordics

  How well do the online retailers in the Nordics meet the expectations of the ever changing and demanding consumers? Read insights from our study - conducted as a mystery shopping study of 103 online retailers in the Nordics.

  Nordic Food Survey 2015 Future of Nordic Retail report | 1st edition

  The retail industry is disrupting fast: shopper behavior is evolving and new technologies are creating better ways to do business. To achieve profitable growth, retailers must find the right balance between what worked in the past and what’s needed for the future. In this report, we focus our attention to the future of Nordic retail and what actions retailers need to take to meet the trends that are emerging already today.