Wealth and Asset Management

Kapitalförvaltare har utvecklats i och med finanskrisen för att möta förändrade villkor inom lagstiftning och snabbrörliga kunder. Nya händelser såsom Brexit påverkar också aktörer med verksamhet på flera marknader inom Europa. Företagen har varit tvungna att ompröva sina affärsmodeller för att möjliggöra tillväxt med fokus på kostnadskontroll och operationell effektivitet.

Kapitalförvaltare är angelägna om snabbt hantera regeländringar, risk samt positionerar sig för att konkurrera om marknadsandelar. För att lyckas måste du till fullo förstå hur marknaden förändrats, både globalt och lokalt.

“För att kunna konkurrera effektivt i en föränderlig miljö, måste kapitalförvaltarna vara kostnadseffektiva, kundfokuserade och ta till sig ny teknik på ett effektivt sätt.”
Fredrik Stigerud
Nordic Wealth and Asset Management leader

Vi kan hjälpa dig lyckas på dagens marknad inom dessa huvudområden:

Technology-enabled transformation
Ny teknik ger kapitalförvaltare förändrade sätt att förfina tillförlitligheten och effektiviteten i sin verksamhet. Vi hjälper våra kunder att förbättra affärsresultat genom strategiska teknikinitiativ, bland annat digital förändring, systemimplementering samt integration. Vi kan också hjälpa dig att effektivt möta cyberhot, inklusive it-brottslighet.

Risk- and regulatory-driven change
Vi hjälper dig att planera och genomföra omfattande projekt för att möta både regulatoriska och operativa krav. Vi hjälper dig också att möta de krav lokala och överordnande tillsynsmyndigheter ställer, bland annat MiFID II, UCITS, AIFMD, ALM, Global regulatory reporting, OTC derivatives market reform och Solvens II.

Analytics and data excellence
Vårt team av medarbetare inom data och analytics har utvecklat en rad lösningar som underlättar användandet av data för att förstå marknaden, företag, kunder och produkter. Huvudtjänsterna omfattar analys av regelefterlevnad, lagstadgad rapportering, analys av kundportföljen och hjälp i finansiella beslut.

Se hela vårt utbud av tjänster för kapitalförvaltare på sidorna för Advisory, AssuranceTax och Transactions.
 
  Kontakta oss

  Fredrik Stigerud
  ansvarig kapitalförvaltning
  +46 8 520 598 53

  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.