• Getting real about resilience

  Results and recommendations from a joint EY/100RC study on how cities can build resilience thinking into their infrastructure projects.

 • Citizen Today: July 2017

  Are governments tracking how public money is spent, as well as how much? Learn more in the latest Citizen Today.

 • Beyond disruption to new innovation

  Entrepreneurship is susceptible to digital disruption, and policy must adapt to give young entrepreneurs effective support to grow and scale.

 • Risk and reward

  When it comes to dealing with the impacts of climate change on infrastructure, business-as-usual is no longer an option.

 • About EY’s Global Government & Public Sector

  How to build a world that works better for citizens and government.

 • Talent acquisition for a government of the future

  The “government of the future” requires the right talent in middle and upper management to drive effective decision-making and new service delivery models.

 • Citizen Today: April 2016

  The latest edition of Citizen Today is out now. The magazine explores how governments can create lasting legacies in an ever more unpredictable world. To access the content, and download the latest print edition, visit our new Citizen Today website.

 • Citizen Today: December 2015

  The pace of change offers great opportunity for progress. In this issue, we explore how governments can change in order to meet today's big challenges.

 • Citizen Today: August 2015

  The edition looks at how Detroit recovered from bankruptcy, the role of small businesses in India, the re-emergence of public-private partnerships and more.

Government & Public Sector

Offentlig verksamhet

Offentliga sektorn har levt med ett stort omvandlingstryck i flera år. Klimatförändringar, urbanisering och en åldrande befolkning resulterar i att verksamheter och arbetssätt behöver omprövas och utvecklas för att delvis finna nya lösningar. Globaliseringen och teknikutvecklingen är andra trender som innebär utmaningar men som också ger möjligheter.

Vi är väl förtrogna med den offentliga sektorns förutsättningar. Vi erbjuder stöd i utvecklingsarbetet samt för att finna lösningar.

Mer information


 • Försvaret

  Det svenska försvaret har, liksom flera andra länder i Europa, stått inför en situation av kontinuerlig neddragning av anslag och krav på effektivisering. Nu har anslaget till försvaret ökat i Sverige och behovet av att säkerställa att det används effektivt kvarstår. Inte minst i ljuset att FMV fått ett ökat ansvar i logistikkedjan. Det gäller även behovet av att införa en ny personalförsörjningsmodell och ett mer rörligt försvar.

  EY erbjuder försvarsmakter världen över samt i Sverige, team som kombinerar djup kännedom om försvarsverksamhet med kunskap inom strategisk kompetensförsörjning, logistik, inköp och upphandling, infrastruktur, underhåll och materielhantering, uppföljning och utvärdering av reform och förändringsarbete, uppföljning av besparingsarbete, etc.

  Kontaktperson - Niclas Elfström

 • Hälso- och sjukvård

  Hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat område för EY och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med uppdrag hos såväl universitets- och akutsjukhus, central förvaltning och övriga aktörer inom sektorn, både i Sverige och globalt. Vi använder oss utav väl beprövade tillvägagångssätt för att säkerställa hög kvalitet i alla leveranser. Genom vårt globala nätverk av specialister och organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom läkare, medicinskt sakkunniga, processpecialister och sakkunniga inom innovation, möjliggör vi för våra kunder att ta del av en stor mängd extern kompetens och innovativt tänkande. 

  Genom revisionsuppdrag i fler än tio landsting i Sverige har vi omfattande erfarenhet av hälso- och sjukvårdens alla delar, från effektivitet på operationsavdelningar och psykiatrins kompetensförsörjning till den övergripande politiska styrningen. 

  Kontaktpersoner - Daniel Brämhagen (rådgivning), Linda Andersson (rådgivning) och Anders Hellqvist (revision) 

 • Utbildning

  Skolans utmaningar har varit i starkt fokus på såväl nationell som kommunal nivå de senaste åren. Elevernas kunskapsutveckling, skolans arbetsmiljö och den digitala utvecklingen är exempel på frågor som diskuteras. Genom vårt mångåriga arbete med skolverksameter har vi byggt upp en gedigen kunskap om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Med utgångspunkt från vår breda erfarenhet har EY initierat egna studier för att fördjupa diskussionen om skolan i en positiv riktning. EY är en samarbetspartner inom skol- och utbildningsområdet för såväl analys som stöd i utvecklings- och framtidsfrågor.

  Kontaktperson - Lars Eriksson

  Relaterat innehåll

   

 • Infrastruktur

  EY är marknadsledande rådgivare inom infrastrukturområdet. Vi har gedigen erfarenhet från några av de största infrastrukturinvesteringarna både internationellt och i Sverige, avseende såväl ekonomisk infrastruktur (till exempel vägar, flygplatser och järnvägar) som social infrastruktur (till exempel universitet och sjukhus). Eftersom infrastrukturinvesteringar ofta är kapitalintensiva och komplexa, har vi utvecklat ett brett spektrum av kompetens och metoder inom området. Dessa omfattar bland annat ägarstrukturer, finansieringslösningar, PMO (program management office), innovationssystem, riskhantering, partnerskap (tex PPP - public private partnership) och upphandling (inte minst innovationsupphandling) till såväl offentlig och privat sektor. EY:s erfarenhet, kunskap och metoder i kombination med ett brett globalt nätverk gör att vi är väl rustade för att kunna hjälpa våra kunder till framgångsrika infrastrukturinvesteringar.  

  Kontaktperson - Per Skallefell

  Relaterat innehåll

   

 • Internationellt utvecklingssamarbete

  Vi befinner oss i en tid där vissa utvecklingsländer präglas av snabb utveckling och framtidstro medan andra präglas av ekonomisk stagnation, konflikt och sönderfall. Behovet av utvecklingsinsatser är därför fortsatt stort men behoven skiljer sig väsentligt åt mellan olika länder och regioner.

  Den rådande situationen ställer höga krav på aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete i allt från att kartlägga behov som bör vara prioriterade till att hitta de rätta lokala samarbetspartnerna och kunna genomföra ett hållbart, effektivt och transparent utvecklingsarbete. 

  EY har lång erfarenhet av att arbeta med aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete. Vi genomför program- och projektrevisioner, utvärderar intern styrning och kontroll hos tilltänkta samarbetspartner samt genomför utredningar och förebyggande arbete inom antikorruption.

  Kontaktspersoner - Jennifer Rock-Baley och Tomas Mathiesen

  Relaterat innehåll

   Kontakta oss

Linda Andersson
Branschansvarig
+46 70 318 93 20


Kan din finans- eller lönefunktion bli mer effektiv?
Ojämlik cancervård kostar 2 900 liv i Sverige varje år

EY har tillsammans med Cancerfonden kartlagt hur en persons demografiska och socioekonomiska bakgrund påverkar risken att drabbas och avlida i cancer i Sverige. Skillnaderna är påtagliga och orsaken till ojämlikheten i cancer beror på ett samspel mellan individen, vårdgivaren och samhälle.


Kan din finans- eller lönefunktion bli mer effektiv?Kan din ekonomifunktion bli mer effektiv?

EY:s benchmarkingprogram hjälper privata och offentliga organisationer att förbättra sin effektivitet och ger deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med varandra.


Ekonomifunktioner i statliga myndigheter genomgår en förändringsresa – hänger du med?

Researchers working together

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.