Technology

Driva företag i ny tidsålder

Teknikbranschen är både föränderlig och inflytelserik. Ledare i branschen måste vara snabbtänkta samtidigt som de fokuserar på sin verksamhet och kunders efterfrågan. Våra branschexperter inom revision, skatter, transaktioner och rådgivning har den kunskap och erfarenhet som krävs för att tolka marknaden och hjälpa dig att konkurrera på ett effektivt sätt.

Centrala frågor inom teknikbranschen är bland annat:


 • Bekanta dig med vårt Global Technology Center

  Om oss
  Vårt Global Technology Center fokuserar på ständig innovation, föränderliga marknader, konvergerande branscher, konsumenternas efterfrågan och vikten av att vara först på plan. Vi sammanför över 14 000 experter över hela världen för att hjälpa dig att hantera risk, förbättra företagets resultat och uppnå varaktig förbättring.

  Hur vi arbetar
  Vi förutser marknadstrender, kartlägger konsekvenser och bevakar aktuella branschfrågor.

  • Vårt globala nätverk har en ledande ställning på marknaden. Vi hjälper teknikföretag med information som de har praktisk nytta av – snabbt och säkert.
  • Våra team använder gränsöverskridande metoder för att hjälpa dig att uppnå verksamhetens affärsmässiga mål.
  • Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda sin kreativitet för att hjälpa dig att utveckla idéer, komma fram till alternativ och ta vara på möjligheter. Det är så vi arbetar och uppnår resultat.

  Vi kan hjälpa dig att förbättra resultatet
  Vi kan hjälpa dig att genomföra företagets strategi – oavsett om du vill göra ett outplånligt avtryck, ändra företagets affärsmodell eller expandera till ett nytt område på marknaden.

   Kontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.