Affärsmiljö

  • Share

Den globala ekonomin påverkar din affärsmiljö. Priserna på energi och handelsvaror går upp och ned. Utvecklingsländerna får allt större inflytande. Miljöfrågor och politiska omständigheter bidrar till att öka trycket på din verksamhet.

Vi hjälper dig att bygga upp ett stabilt företag – både på kort och lång sikt.


European attractiveness survey shows resilience

In 2015, Europe attracted record levels of foreign direct investment, even amidst the migration crisis and sluggish growth. Learn trends by sector, city and more.