Skapa tillväxt

  • Share

Vill du ha en tätposition i din branch? Då måste du identifiera olika möjligheter som kan utveckla din verksamhet. Dessutom bör du införa strategier som särskiljer dig från konkurrenterna.

En svagare konjunktur kan vara rätt tidpunkt att se över din affärsmodell. Bör du utveckla nya produkter eller kanske växa på nya marknader? För att positionera företaget för tillväxt måste du fokusera på operativ effektivitet och strategiska förvärv som kan ge dig nya marknadsandelar.

Vi vägleder dig med ett mål i sikte – att skapa en konkurrenskraftig verksamhet med en organisation som är flexibel för omvärldens förändringar.

Vill du marknadsnotera ditt bolag?


Malta attractiveness survey 2016: the future is today

Eighty-seven percent of investors believe Malta is attractive to FDI, and nearly 58% believe it will remain so in the near future. Read the details.

European attractiveness survey shows resilience

In 2015, Europe attracted record levels of foreign direct investment, even amidst the migration crisis and sluggish growth. Learn trends by sector, city and more.