Marknadsnotering

  • Share

Vi hjälper till med att göra processen tydlig, undersöker dina alternativ och förbereder dig på livet i offentligheten. Våra marknadsbaserade insikter och evenemang kan hjälpa ditt företag att uppnå sin fulla potential.

Följande områden är exempel på stöd som vi erbjuder:

  • pre IPO-review
  • internkontroll och Svensk kod för bolagsstyrning
  • finansiell rapportering (prospekt – informationsdokument) (kartläggning och rådgivning)
  • IFRS
  • nationell och internationell marknadsreglering inklusive SEC-rapportering
  • utveckling av ekonomi- och finansfunktionen
  • due diligence
  • incitamentsprogram.