Styrning och rapportering

  • Share

Kraven på transparens ökar över hela världen. Investerare vill ha mer exakt information om företag, marknader och risker. Tillsynsmyndigheter utövar samtidigt mer omfattande kontroller.

Det pågår ständigt en debatt kring bolagsstyrningens utveckling. Debatten påverkas av förändringar i regelverk, implementering av IFRS och en ökad offentlig granskning.

Så kan EY hjälpa dig
På EY har vi mycket god kunskap om finansiell rapportering och bolagsstyrning – oavsett vilken bransch eller vilket land i världen det handlar om. Låt oss hjälpa dig inom områden som pensioner, finansiella instrument, direkt och indirekt skatt, valutafrågor, dotterbolag, joint ventures, avyttringar och  nedskrivningar. Du får hjälp av ett team med experter på olika områden. De inriktar sig på ditt företags främsta utmaningar och använder en global metodik och revisionsverktyg med hög kvalitet.