Finansiell hantering

  • Share

När konjunkturen är osäker låter många företag ekonomifunktionen visa vägen framåt med hjälp av effektiv finansiell hantering.

EY kan hjälpa dig med följande:

  • Göra prestandamätningar för att identifiera rationaliserings- och besparingsmöjligheter.
  • Förbättra system och processer så att din affärsinformation blir mer precis och mer lättåtkomlig.
  • Överväga olika operativa modeller för att organisera driften av ekonomifunktionen, till exempel ”shared services” eller outsourcing.

EY har en bred erfarenhet som kommer av att vi arbetar med flera av världens ledande och snabbast växande företag.


Capital Confidence Barometer - CFO perspective

As executives become more optimistic, these 4 insights can help CFOs seize the opportunity.