Operativ effektivitet

  • Share

Många företag genomför omfattande kostnadsbesparingsprogram. Men genom att göra det, riskerar de att skada den operativa effektiviteten i företaget. Vi menar att den här risken kan minskas genom användandet av ett strukturerat helhetsperspektiv så att kostnadsbesparingar och förbättringar av affärsprestandan sker samtidigt.

Så kan EY hjälpa dig
EY kan hjälpa er med att avlägsna kostnader från värdekedjan och förbättra stödprocesserna på ett sätt som skapar betydande långsiktiga besparingar. Först utvärderar vi hela er kostnadsbas, granskar ert rörelsekapital och ser över era metoder för intäktsoptimering. Sedan analyserar vi era kärnprocesser, era nuvarande risker och de kontrollfunktioner ni har på plats, samt granskar hur ni hanterar era viktigaste program. Därefter genomför vi nödvändiga förändringar tillsammans med er.

Genom att på det här sättet minska kostnader och förbättra affärsprestandan kan ni åstadkomma betydande fördelar över hela företaget – både idag och i framtiden.