Medarbetarna – din mest värdefulla resurs

  • Share

Företag som tänker långsiktigt skapar innovativa lösningar för att locka och behålla duktiga medarbetare - även vid eventuell lågkonjunktur. Det ger konkurrensfördelar och skapar en stark grund för återhämtning och tillväxt.

Så kan EY hjälpa dig
Vi hjälper er att uppfylla era förpliktelser inom skattecompliance, hålla koll på förändringar inom regelverken, hantera era medarbetare runt om i världen och se till att era funktioner samverkar på bästa sätt. Skaffa det stöd ni behöver för att ta vara på er mest värdefulla resurs när tiderna är tuffa.

Det du behöver göra är att ta fram kostnadsreduceringsinitiativ, dels komma på sätt att behålla och utveckla dina bästa medarbetare. Våra specialister inom human capital kan hjälpa dig med detta.

EY agerar rådgivare i frågor kring global rörlighet åt många av världens största arbetsgivare – och åt många företag som är inne i sin första utlandslansering.