Vi ses i Almedalen!

För trettonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. Den 2 juli arrangerar vi fyra seminarier på Clarion Hotel Wisby, med fokus på skola, infrastruktur, energi och hälsa. Medverkar gör politiker, företagare och samhällsprofiler, och EY:s experter finns också på plats för att delta i seminarier och paneldebatter. Hoppas vi ses där!

Den snabba tekniska utvecklingen möjliggör innovationer som påverkar samhället på olika sätt. Lösningar som nyss beskrevs som framtidsvisioner är faktiskt redan här och skulle kunna lösa flera problem som samhällets bärande funktioner står inför.

Kan artificiell intelligens lösa bristen på lärare och specialpedagoger? Hur påverkar självkörande bilar och elektrifierade transporter vår infrastruktur? Kan välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap revolutionera sjukvården och rädda liv? Hur når Sverige målet om en elproduktion som är 100 procent förnybar år 2040? Detta är frågor som vi ska diskutera under våra fyra seminarier i Almedalen.

Utmaningar saknas inte. Skola, sjukvård, infrastruktur och energisystem behöver genomgripande förändringar för att kunna använda framtidens lösningar fullt ut. Genom att lyfta frågorna, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld.

  Med artificiell intelligens (AI) kan ett mjukvaruprogram förstå hur en elev lär sig och anpassa utbildningsinnehåll och återkoppling till den enskilda eleven. Det innebär att eleven kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå som han eller hon befinner sig. Adaptiva program kan också vara ett stöd för läraren och frigöra värdefull tid. En lärare som har många elever kan med datorns hjälp individanpassa och effektivisera undervisningen samt prioritera sin tid annorlunda.

  Detta seminarium belyser hur skolan använder AI i dag och hur tekniken kommer att förändra elevernas lärande och lärarnas roll framöver. Vi kommer att demonstrera hur ett digitalt verktyg används och låta våra paneldeltagare debattera detta. Vi diskuterar också om AI som hjälpmedel enbart är av positiv karaktär och vilka eventuella risker och etiska förbehåll som användningen kan medföra.

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 11.00–11.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Lägg till i kalendern

  Moderatorer
 • Sara Shamekhi, EY
 • Linda Marklund, EY
  Paneldeltagare
 • Bo Kristoffersson, Nordenchef, Lexplore
 • Johanna Hemminki, VD och grundare, Utelias Technologies
 • Sofia Serholt, Doktor, Chalmers avd för interaktionsdesign och representant för forskargruppen Applied Robotics i Göteborg
 • Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse
 • Petter Brobacke, Utvecklingschef, AcadeMedia för- och grundskolor
 • Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Resultat från Mentimeter-undersökningen på seminariet

  Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?

  Resan mot framtidens transporter har mer än bara börjat. Sverige har kommit längre än vad många tror och utmaningen handlar om att få infrastrukturen att hänga med. Tekniken utvecklas snabbt, men att bygga om befintliga städer och vägar är inte så enkelt. Infrastrukturen måste utvecklas och anpassas för att skapa rätt förutsättningar och dra nytta av de möjligheter som tekniken skapar.

  EY arrangerar ett seminarium där vi diskuterar framtidens transporter och dess betydelse för samhällets infrastruktur. Detta gör vi tillsammans med en panel som består av framstående företrädare från infrastruktursektorn, näringslivet, akademin och politiken. Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen? Vilka krav ställer elektrifiering och självkörande bilar på den fysiska miljön? Vad behöver vi göra redan i dag för att utveckla och anpassa infrastrukturen till framtidens teknik och beteenden?

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 13.00–13.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Lägg till i kalendern

Moderator
 • Linda Andersson, EY

  Paneldeltagare
 • Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket
 • Jan Kilström, VD, Green Cargo
 • Robert Falck, VD och grundare, Einride
 • Anders Bylund, Chef eMobility Nordic, Siemens
 • Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Urban Wästljung, Senior advisor Public & Sustainability Affairs , Scania

  Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

  En av det moderna samhällets största utmaningar är att tillgodose behovet av billig, hållbar och konstant tillgänglig energi. Det verkar inte vara möjligt att bevara eller förbättra vår levnadsstandard, utan att producera och konsumera energi på vägen. Sveriges mål om ett 100 procent förnybart energisamhälle skapar dock enorma utmaningar för energisystemet: ersättning av kärnkraft och fossila bränslen med förnybara men väderberoende energikällor, förändringar i elproduktion och konsumtion med decentralisering och ökande andel prosumenter, samt sjunkande priser och nya innovativa tekniker för energilagring. Detta och andra utmaningar behöver vi ta ställning till för att inte äventyra en fortsatt säker och tillräcklig tillgång på el.

 • Vilka är de viktigaste förändringarna som måste genomföras för att nå målet om ett 100 procent förnybart energisamhälle?
 • Vilka är de främsta hindren för att nå målet och hur tar vi oss förbi dem?
 • Vem formar vårt framtida energilandskap och vad påverkar det?
 • Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 14.30–15.15
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Lägg till i kalendern

  Relaterade rapporter
  Energy count down
  Systemutvecklingsplan 2018-2027
  The economics of battery energy storage
  How smart meters are disrupting the energy industry
  How fossil fuel giants are evolving

Moderatorer
 • Sofie Mannerstråle, EY
 • Marie Fossum Strannegård, EY

  Paneldeltagare
 • Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister
 • Ulla Sandborgh, GD, SVK
 • Maria Sandqvist, Kanslichef, Swedish Smartgrid
 • Magnus Hall, VD, Vattenfall
 • Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi AB

  Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag?

  Den digitala utvecklingen och demografiska förändringar har medfört att svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Förändringstakten är långsam samtidigt som larmen om växande vårdköer, ökade kostnader och en hälsoklyftor avlöser varandra.

  Samtidigt finns det inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap outnyttjade lösningar som förhindrar dödstal, minskar kostnader och halverar väntetider. Insatser som väntar på att revolutionera vårdsektorn. Har vården råd att vara mindre mottaglig för moderna lösningar än andra branscher?

  Under seminariet beskriver vi ett antal lösningar med bevisade effekter som finns redan i dag. Tillsammans med vår panel diskuterar vi frågor som: Hur får vi vården att börja använda morgondagens verktyg? Vilka beslut måste fattas för att få en snabbare utveckling? Hur optimerar vi befintliga resurser för att ge störst nytta för folkhälsan?

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 16.00–16.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Lägg till i kalendern

  Relaterade rapporter
  Cancer och ojämlikhet
  Hur skapar vi patientbrist?

Moderator
 • Daniel Brämhagen, EY

  Paneldeltagare
 • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
 • Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier
 • Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
 • Peter Graf, VD, Tiohundra

  EY:s Almedalsmingel den 2 juli kl 17

  Efter en dag fullspäckad med seminarier och debatter avslutar vi måndagen med ett trevligt och informellt mingel med start kl 17.00 i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby.

  Datum och tid: 2 juli, kl 17.00-19.00
  Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Kopparsalen
  Anmälan: Anmäl intresse att delta på minglet genom att mejla tom.bernerskog@se.ey.com

I år hälsar vi Anders Ekholm, vice VD policy och kommunikation vid Institutet för Framtidsstudier, varmt välkommen för ett inledande samtal innan minglet tar vid. Anders kommer bland annat ge sin bild av hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och ny teknik påverkar vår framtida välfärdssektor. Frågor som berör oss alla på ett eller annat sätt, och som vi som måste förhålla oss till i arbetet med att skapa morgondagens lösningar.

Mer information om Anders Ekholm

Fler seminarier där EY deltar

EY engagerar sig i många av de frågor som påverkar samhället och dess medborgare på olika sätt. Förutom de fyra seminarier vi själva anordnar, och som du kan läsa mer om här ovan, deltar våra medarbetare även som panelister och debattörer i andra seminarier i Almedalen. Nedan hittar du mer information om de seminarier där EY också medverkar:

God natt för hyresrätten?

Kommer ett ökat fokus på hyresutvecklingen att vara tillräckligt för att motivera fortsatta investeringar i hyresrätter eller står vi inför en kraftig inbromsning på hyresmarknaden? Hur påverkas det framtida utbudet av hyresrätter, den kanske ultimata välfärdsfrågan för samhällets mindre bemedlade?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 1 juli, kl. 08.15-08.45
Plats: Restaurang Supper på Burmeister
Arrangör: Business Arena
Mer information

Vilka samhällstrender jagar det globala kapitalet?

Vilka samhällstrender ligger högst på agendan nu och vad skvallrar kapitalrörelserna om? Hur ser man på olika marknader?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 1 juli, kl.16.00-16.30
Plats: Restaurang Supper på Burmeister
Arrangör: Business Arena
Mer information

Gröna obligationer - billigare och bättre?

Allt fler svenska fastighetsbolag söker kapital på den gröna marknaden som i sin tur ställer krav om att pengarna används för hållbarhetsfrämjande åtgärder i befintliga fastigheter eller utveckling av hållbara fastigheter. Det finns därmed en uppenbar fördel för framtiden och en annan fördel är att det är en billigare form av finansiering. Hur mycket pengar finns att hämta på den gröna marknaden? Hur stort är behovet och hur hållbar är marknaden egentligen?

Medverkande från EY: Marianne Förander
Datum och tid: 2 juli, kl 09.45-10.15
Plats: Business Arenas event på Burmeister
Mer information

Hur likvärdig är egentligen din kommun? Om datadrivet beslutsfattande för en likvärdig skola

Hur står det egentligen till med likvärdigheten i din kommun? Ökar eller minskar utanförskapet? Hur kan ett datadrivet beslutsfattande öka likvärdigheten i den svenska skolan? Hur kan du som skolledare eller beslutsfattare använda data för att fatta bättre beslut.

Medverkande från EY: Sara Shamekhi, skolrådgivare och utvärderare av systematiskt kvalitetsarbete och resursfördelning, EY
Datum och tid: 2 juli, kl 13.00-13.45
Plats: Smedjegatan 3, Hotell Clemens
Arrangör: Lexplore
Mer information

Vad ska det kosta för att bo och leva på äldre dagar?

Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service lika så. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för att främja tidigare flytt till alternativa boende för friska årsrika? Vad måste politiken göra för alla som är på väg att bli årsrika?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig, specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 2 juli, kl 13.00-14.30
Plats: Strandvägen, H538, Tält News55
Arrangör: Arena Senior
Mer information

Hur formar data, digitalisering och artificiell intelligens framtidens handel i Norden?

I den nyligen lanserade rapporten Future of Nordic Retail report beskrivs hur data, digitalisering och artificiell intelligens (AI) påverkar handeln i Norden. Vilka trender måste aktörer inom retail agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon? På vilket sätt kommer e-handel respektive den fysiska butikens roll förändras av den ökande mängden data?

Medverkande från EY: Malin Andrée, ansvarig Handel och Konsumentprodukter, och Martin Einemo, specialist inom avancerad analys och artificiell intelligens.
Datum och tid: 3 juli, kl 08.30-09.15
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1
Arrangör: Svensk Handel, EY
Mer information

Ekonomi och skattefrågor för seniorer!

Hur ser förutsättningarna ut för ”vanligt” folk att leva det goda och aktiva livet som årsrik?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 3 juli, kl. 09.00-10.00
Plats: Strandvägen, H538, tält News 55
Arrangör: Seniorvärlden
Mer information

Kontor – Ökad flexibilitet, ökad vinst?

Vilken typ av kontor efterfrågas av dagens hyresgäster? Varför ställer inte fler fastighetsägare om till moderna mötesplatser med en hög servicegrad och attraktivitet?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 3 juli, kl. 10.30-11.00
Plats: Restaurang Supper på Burmeister
Arrangör: Business Arena
Mer information

Så löser vi byggbranschens problem med dödsfall, korruption och ojämställdhet

100 000 fler människor behövs inom byggsektorn. För att lyckas måste branschen få bort machokultur, korruption och dödsolyckor. Hur hänger machokultur och ojämställdhet ihop med affärsetik och säkerhet? Vad krävs av ledning och chefer för att bygga en etiskt och i övrigt hållbar bransch och företagskultur?

Medverkande från EY: Erik Skoglund, nordiskt ansvarig för utredning och förebyggande av ekonomiska oegentligheter
Datum och tid: 3 juli, kl 14.15-15.00
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Arrangör: Dagens Nyheter, Byggcheferna
Mer information

Arbetsplatsen är död – länge leve arbetsplatsen

Digitaliseringen innebär utmaningar och nya trender inom lokalförsörjning. Hur kommer den digitala transformationen att påverka människor i arbetslivet och vad får det för bäring på framtidens kontorslokaler?

Medverkande från EY: Martin Einemo, specialist inom avancerad analys och artificiell intelligens.
Datum och tid: 5 juli, kl. 15.30-16.30
Plats: Digidalen, Rigagränd 1
Arrangör: Projektengagemang
Mer information

Mot korruption för hållbar handel

Korruptionsfria miljöer är en förutsättning för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Hur kan korruption bekämpas för att fri konkurrens och internationella affärer ska kunna fungera? Kan företags ansvarstagande och självreglering bidra till arbetet mot korruption?

Medverkande från EY: Erik Skoglund, nordiskt ansvarig för utredning och förebyggande av ekonomiska oegentligheter
Datum och tid: 5 juli, kl 16.00-16.45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen
Arrangör: ICC Sweden, EY, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden
Mer information

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på EY?
Anja Nederlund, projektledare, 0045 2529 3431
Stina Gustafsson, PR-ansvarig, 073-355 06 31

Våra experter i Almedalen

Under Almedalsveckan finns experter från EY på plats för att delta i samhällsdebatten. EY har kunskap om och insyn i olika samhällsutmaningar och kan bidra med insikter i debatter. Alla EY:s medarbetare som kommer till Almedalen i år har lång erfarenhet av sina specialområden. Det kan handla om hållbarhet, entreprenörskap, skattefrågor, offentliga upphandlingar, finansbranschen och mycket mer. Våra experter medverkar gärna i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal.

Möt våra experter!