Vi hjälper ditt företag att nå sin fulla potential

Oavsett var i Sverige eller världen du anlitar EY kan vi erbjuda samma höga kvalitet på våra revisions- och rådgivningstjänster. Som kund hos oss får du vägledning av medarbetare med lång erfarenhet av de utmaningar som du möter.

  • Share

Dagens globala affärsmiljö kännetecknas av genomgripande förändringar. Villkoren för redovisning och rapportering förändras, omfång och komplexitet ökar hela tiden. Det medför stora utmaningar för företagsledningar, styrelser, revisionsutskott och revisorer. Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera de mest kritiska frågorna som rör företagets ekonomi och rapportering.

Mer information

Företagsklimat och skattesystem förändras dramatiskt och komplexiteten och förändringstakten ökar successivt. EY erbjuder rådgivning i komplexa och mångfacetterade skattefrågor. Stater måste värna om skattebasen och väga intäktsbehovet mot ökad konkurrens om arbetskraft och kapital. Företag navigerar i en utmanande miljö där affärsmässiga beslut snabbt ska fattas, samtidigt som de måste hålla sig inom lagens ramar.

Mer information

Världen förändras och det gör även företagets utmaningar. De utlösande faktorerna bakom förändringarna varierar dock – från geopolitiska händelser och lagändringar till ny teknik och tillväxtmarknader. Dessa förändringar kan få långtgående konsekvenser och dessutom komma snabbt. Våra tjänster baseras på branschspecifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat. Vi hjälper dig att utveckla företaget för att nå framgång. Även i osäkra tider.

Mer information

Behöver du fatta bättre och mer välgrundade beslut om hur du ska hantera kapital och transaktioner på ett strategiskt sätt i en värld som kännetecknas av snabba förändringar? Ta hjälp av oss. Capital Agenda är en ny plattform inom EY som fokuserar på frågor kring kapitalhantering. Vi inriktar oss på de mest brännande frågorna för dig.

Mer information