• Global Forensic Data Analytics Survey 2018

  Intensifying regulatory pressures are top of mind for business leaders, with 78% of respondents expressing increasing concern about data protection and data privacy compliance.

 • A globally sustainable approach to audit quality

  The Sustainable Audit Quality (SAQ) program is our commitment to conducting globally consistent, high-quality audits sustained over time. Learn more.

 • 10 career tips from the world’s leading CFOs

  FTSE 100 and Fortune 500 CFOs share key pointers to being a finance leader, from embracing technology to nurturing your team.

 • Do you trust humans or machines to fight fraud?

  Our latest EMEIA Fraud Survey explores the geopolitical and economic environment’s impact on business conduct and technology’s role in detecting fraud and corruption.

 • Global Fraud Survey 2016

  The 14th Global Fraud Survey reveals overwhelming support for increased transparency, as regulators cooperate to hold individual executives to account.

 • Reporting: Issue 11 – April 2016

  The CFO’s role is changing as they become increasingly involved in the strategic growth of their companies. Read more in the latest issue of Reporting.

 • Are you prepared for corporate reporting’s perfect storm?

  It’s time to address and understand the corporate reporting challenges CFOs are facing globally. Read the latest FAAS report to know how.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

Assurance Services

Hur möter du dagens utmaningar inom revision, redovisning och rapportering?

Dagens globala affärsmiljö kännetecknas av genomgripande förändringar. Villkoren för redovisning och rapportering förändras, omfång och komplexitet ökar hela tiden. Det medför stora utmaningar för företagsledningar, styrelser, revisionsutskott och revisorer.

Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera de mest kritiska frågorna som rör företagets ekonomi och rapportering.

Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter
  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

  EU:s revisionsreform EU:s revisionsreform 
  EU:s revisionspaket godkändes av EU:s ministerråd 2014. Det trädde i kraft den 17 juni 2014 med en övergångsperiod på två år. Revisionspaketet innefattar en förordning, med bestämmelser för företag av allmänt intresse, samt ett direktiv om ändring av det tidigare revisorsdirektivet från 2006.