Assurance Services

  • Share

Våra tjänster inom Assurance

Transparens skapar tydlighet. Tydlighet skapar förtroende.

Framgångsrika företag vet att förtroende föder framgång. Det är förklaringen till att allt fler företag väljer att samarbeta med EY.

Över hela världen kantas vägen till framgång av allt mer komplicerade och omfattande regelverk och krav från intressenter. Vårt arbete skapar förtroende på marknaden och förmedlar viktig information till ledning, revisionsutskott, investerare och andra intressenter.

Under de tre senaste åren har vi investerat 1,2 miljarder US-dollar för att göra EY till en global organisation. Med en globalt integrerad organisation kan vi stödja våra kunder och leverera tjänster med enhetlig, hög kvalitet – oavsett var i världen tjänsterna efterfrågas.

Vi erbjuder följande tjänster inom Assurance:

 

null
US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.