Assurance Services

  • Share

Redovisning

Att göra rätt – och fortsätta göra rätt

De förändringar som sker på ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker. Företag måste hitta en balans mellan rätt kontrollnivå – genom riskreducering, transparens och jämn kvalitet – och rätt effektivitetsnivå i processer och system.

EY Access – webbaserad redovisning
EY Access är en digital redovisningstjänst som samlar bokföring, fakturor och kvitton på ett och samma ställe. Företagets ekonomiska information finns tillgänglig dygnet runt oavsett var du befinner dig. Du får personligt stöd av en redovisningskonsult och tillgång till vår kompetens inom redovisning, skatt och rådgivning.

Läs mer om EY Access.

Redovisning och rapportering stora företag och organisationer
Vi hjälper stora, multinationella företag att uppfylla rapporteringskraven i alla länder där de har verksamhet. Oavsett bransch håller många företag på att utveckla sina ekonomifunktioner. Det är en följd av exempelvis etablering på tillväxtmarknader, användning av så kallade shared service center samt fortsatt effektivisering och kostnadsjakt.

Våra tjänster omfattar:

  • Lagstadgad rapportering (levererar finansiella rapporter).
  • Stöd till företagens interna ekonomifunktioner, bland annat:
    • Implementering av koncernens redovisningsnormer på lokal nivå.
    • Löpande redovisning, till exempel periodbokslut, upprättande av råbalanser, avstämningar, dataregistrering och analys.
    • Implementering av koncernens redovisningsnormer på lokal nivå inklusive skattekonsekvenser i samarbete med EY:s skattespecialister.

Kontakta oss

Helene Frisk
ansvarig Redovisning
Kontor +46 (0) 40 693 16 96
Mobil +46 (0) 76 846 96 96

 

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.