Assurance Services

  • Share

Kontakt


  Affärsområdeschef
Heikki Ilkka

Kontakt  |  +358 505 550 066

  Extern revision
Jonas Svensson

Kontakt  |  +46 (0) 70 824 33 39

  Redovisning
Helene Frisk

Kontakt  |  +46 (0) 76 846 96 96

  Capital Markets
Andreas Dalhäll

Kontakt  | +46 (0) 8 520 598 79

  Hållbar utveckling
Marianne Förander

Kontakt  | +46 (0) 70 276 95 49 

  Rådgivning finansiell rapportering
Johan Roempke 

Kontakt  |  +46 (0) 70 351 77 20

  Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter
Erik Skoglund

Kontakt  |  +46 (0) 8 520 599 39

  IFRS
Göran Abrahamsson

Kontakt  | +46 (0) 8 520 596 49

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.

Bedrägeristudie visar att etiska normer är viktiga när företaget växer

När den ekonomiska tillväxten och den internationella förvärvs- och fusionsaktiviteten tar fart igen, ökar även bedrägeririsken. Vår bedrägeristudie visar att etiska normer är avgörande för framgång.