Assurance Services

  • Share

Financial Accounting Advisory Services

Rådgivning i ett komplext och ständigt föränderligt landskap

Trots tecken på återhämtning är marknadssituationen fortsatt osäker. Vare sig företag försöker skapa tillväxt på mogna eller på snabbväxande marknader finns det en hel del utmaningar att hantera.

Ni måste ha ett fortsatt starkt fokus på kostnader och kassaflöden. Dessutom står ni inför alltmer komplexa, omfångsrika och ständigt föränderliga regelverk, såsom ändrade redovisningsregler som kan komma att ha en påverkan även på era affärsbeslut. På motsvarande sätt behöver ni utvärdera hur väsentliga affärsbeslut påverkar redovisningen och den finansiella rapporteringen.

FAAS består av ett flerdisciplinärt team av specialister inom redovisning och rapportering, skatt och IT, med gedigen branschkompetens och stor erfarenhet av att implementera redovisningsförändringar. Vi erbjuder allt ifrån rådgivning vid övergång till en ny redovisningsstandard till komplett projektplanering och global implementering av IFRS. Vi stödjer CFO:er, finanschefer, revisionsutskott och andra företagsledare med att utvärdera effekterna av redovisningsförändringar på verksamheten.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS) erbjuder rådgivning och konsultation i att hantera de utmaningar som uppstår till följd av ändrade redovisningsregler och andra regelverk, förändrad verksamhet, företagsförvärv och andra transaktioner.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Johan Roempke 
ansvarig Rådgivning finansiell rapportering
+46 70 3517720

Göran Abrahamsson  
ansvarig IFRS
+46 8 520 596 49
+46 70 513 96 49
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

FAAS leaders

To learn more about our services, contact a member of our FAAS leadership team


How FAAS can help

EY - How FAAS can help


Hot topics