Assurance Services

 • Share

EY erbjuder lösning för rapportering i XBRL-format

Rapportering i digitalt format blir allt vanligare, krav på rapportering i XBRL-format för CRD IV trädde i kraft 30 juni 2015 och för Solvency II QRT kommer det från 1 januari 2016. EY erbjuder ett effektivt och flexibelt stöd för hantering av rapporteringsprocessen.

Finansinspektionen (FI) har beslutat att rapportering av Corep och Finrep samt Solvency II QRT endast ska vara möjlig via en instansfil (XBRL). Förändringen innebär att det nuvarande grafiska gränssnittet för inrapportering avskaffas och att berörda verksamheter själva blir ansvariga för att skapa och förse FI med en XBRL-baserad instansfil. Precis som tidigare är den rapporterande organisationen förpliktigad att se till att de filer som skickas till FI är förvaliderade och godkända enligt kraven från EBA och EIOPA.

Att upprätta en rapportering i XBRL-format är ofta komplext och resurskrävande.  För att stödja detta arbete har EY utvecklat tjänsten EY Digital Reporting Managed Service. Tjänsten innehåller ett webbaserat verktyg på samma struktur och valideringar som FI använder sig av, vilket möjliggör snabb inrapportering och enkel felavhjälpning. Arbetet stöds av ett kompetent team med erfarenhet av att hjälpa organisationer med XBRL-frågor, såväl rapporterings- som tekniska frågor. Supporten ges på en flexibel basis, utefter era behov och önsekmål.

I korthet kan EY hjälpa er med följande delar i rapporteringsarbetet:

 • Kartläggning och konvertering
  EY stödjer arbetet med att kartlägga data från källsystem och länka dessa till respektive Corep-/Finrep- eller SII QRT-taxonomier.
 • Validering
  Vårt verktyg validerar inrapporterade värden i realtid. Valideringen sker mot EBA:s respektive EIOPA:s regelverk.
 • Korrigering
  Data som inte går att validera måste felsökas och korrigeras. Vårt team kan vägleda er rätt.
 • Framställning och granskning
  Våra verktyg presenterar data enligt standarden XBRL Table Linkbase. Detta möjliggör spårbarhet i underliggande data.
 • Godkännande och inrapportering
  Våra verktyg innehåller funktionalitet för att granska och godkänna aktuell rapport innan den skickas till FI.

Varför EY Digital Reporting Managed Service?

Vår tjänst är utvecklad för att möjligöra en effektiv rapporteringsprocess med hög kvalitet.

 • Användarvänligt
  Inmatning sker i Microsoft Excel mallar och access till portalen sker via en webbläsare, utan krav på installation av ny mjukvara.
 • Okomplicerad validering av data och felhantering
  Vårt verktyg validerar data redan vid inmatningen vilket underlättar felhanteringen.
 • Inget behov av XBRL-kompetens
  Inmatad data konverteras automatiskt till XBRL-format och ingen specifik XBRL-kompetens behövs.
 • Hantering av komplexa inrapporteringsdatum
  Vi hjälper till att konfigurera korrekta inrapporteringsdatum i verktyget så att ni inte missar några deadlines.
 • Uppdateringar rullas ut när de är tillgängliga
  Vår lösning förbättras och utveckals ständigt. Vi bevakar nationella och internationella regelverk och uppdaterar verktyget när förändringar har skett.
 • XBRL Service Desk
  Vi erbjuder ett erfaret team som står till tjänst under hela rapporteringsperioden, inklusive stöd vid inlämningen till FI.

Kontakta oss

Johan Roempke 
ansvarig Rådgivning finansiell rapportering
+46 70 3517720

Göran Abrahamsson  
ansvarig IFRS
+46 8 520 596 49
+46 70 513 96 49
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.