Assurance Services

  • Share

Extern revision

Våra tjänster bidrar till att bygga upp förtroende för ditt företag genom kontinuitet, tydlighet och transparens.

Våra revisorer hjälper ditt företag att uppfylla de allt mer komplicerade och omfattande kraven från myndigheter och intressenter när det gäller den finansiella rapporteringen. Vi anpassar våra revisionstjänster efter företagets specifika behov, men kvaliteten på utförandet är densamma. Det gäller oavsett om ditt företag är stort och väletablerat eller litet och växande. Genom kunskap om ditt företag och din bransch kan vi bidra till verksamhetens utveckling.

Den höga kvaliteten på våra revisionstjänster börjar med våra drygt 62 000 revisorer. De har erfarenheter från uppdrag för många av världens ledande och snabbast växande företag.  Vi satsar dessutom betydande resurser på löpande utbildning och erbjuder våra medarbetare stora möjligheter att utvecklas i företaget.

Revision för stora företag och organisationer
EY:s revision vilar på gedigen branschkunskap och omfattande erfarenhet av börsbolag och globala storföretag. Våra revisorers arbete skapar förtroende på marknaden och förmedlar viktig information till dina investerare och intressenter.
Läs mer om revision för stora företag och organisationer

Revision för små och medelstora företag och organisationer
En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och visar att din verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Dessutom skapar revisionen trovärdighet mot kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra intressenter.
Läs mer om revision för små och medelstora företag och organisationer

Kontakta oss

Jonas Svensson
ansvarig Extern revision
tfn. 070-824 33 39

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.