Change your people? Or change your people?

  • Share

Världen förändras ständigt inom globalisering, demografi, teknologi och reglering. Dessa förändringar ställer nya krav på att organisationer anpassar sig snabbt - och att deras medarbetare är flexibla.

Det blir också allt svårare att attrahera, leda, motivera och behålla talanger och samtidigt kontrollera kostnaderna. Vi hjälper våra kunder att förvalta sina medarbetare - rätt person med rätt kompetens och på rätt plats, som gör rätt saker, för rätt kostnad.

Genom att se sina medarbetare som en integrerad del av affärsstrategin har organisationer möjlighet att positionera sig konkurrenskraftigt på marknaden. Vi arbetar globalt och samarbetar för att ta fram helhetslösningar och hantera komplexa frågor rörande organisationsförändring, anställningscykler, mobilitet samt effektiv resursfördelning av kompetens och talang. I ljuset av den förändrade HR-rollen strävar vi efter att skapa värde från nya och virtuella arbetsstyrkor.   

Mångfalden hos våra medarbetare, vårt globala nätverk och vår samarbetsfilosofi innebär att vi ställer de rätta frågorna för att hjälpa organisationer att nå bättre utfall, leverera långvariga resultat och uppnå konkurrensfördelar på marknaden.

Läs mer

EY - Organization and Talent Planning

Executive and Board Remuneration in Sweden 2012-2016

Ersättningsnivåer till ledande befattningshavare och styrelse i Sverige förändras ständigt. EY:s rapport ger en överblick av samtliga ersättningskomponenter såsom grundlön, incitamentsprogram, pensioner och förmåner bland de största svenska börsbolagen.

EY - Organization and Talent Planning

Is the gig economy a fleeting fad, or an enduring legacy?

Läs mer om hur arbetsmarknaden förändras i takt med att företag försöker minimera kostnaderna och förbättra svarstiden genom mer flexibel arbetskraft. (Global publikation)

EY - Organization and Talent Planning

Future Work Now

Den omfattande och samordnande strukturen i Future Work Now är utformad för att förbättra ditt fokus, ändra ditt beteende och hjälpa ditt företag att växa i dag, för framgång i morgon. Lär dig hur. (Global publikation)

EY - Organization and Talent Planning

Organization and Talent Planning

Läs mer om hur vi hjälper företagsledare att anpassa beslut om personal och organisation till strategiska och finansiella mål. (Global publikation)

EY - The call for a more strategic HR

The call for a more strategic HR

Denna studie, av Harvard Business Review Analytics Services, visar hur Human Resources utvecklas och mognar i alla delar av organisationen. (Global publikation)

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Collaborative deployment: a key to global mobility

Att utstationera anställda blir allt mer komplext. Kan bättre samarbete mellan olika team och länder leda till större framgång? Vi utforskar framtiden inom området utsändning av personal. (Global publikation)

EY - How collaborating with HR can drive growth

How collaborating with HR can drive growth

Människorna är ett företags största tillgång. Företags medarbetare skapar tillväxt och resultat; och framgång har ett direkt samband med medarbetarnas kompetens, talang, kunskap och förmåga. (Global publikation)

EY - Global mobility effectiveness survey 2015-16

Global mobility effectiveness survey 2015-16

Hur företag samlar, organiserar, analyserar och använder information är knutet till nästan alla aspekter av global mobility-planering. Är du förberedd? (Global publikation)

Läs fler av våra globala artiklar och publikationer här.

Till toppen