Climate Change and Sustainability Services

  • Share

Hållbarhet handlar om värdeskapande. Ett tydligt fokus och en god förståelse för företagets påverkan på samhället och miljön är avgörande för företagets tillväxt, riskhantering och intressentrelationer.

Hållbarhet har blivit en integrerad del av modern affärsverksamhet. En genomarbetad hållbarhetsstrategi hjälper ditt företag att identifiera riskfaktorer och ger dig verktyg för att hantera dessa risker. Att integrera hållbarhetsperspektivet i hela värdekedjan kan leda till nya affärsmöjligheter och skapa värde ur ett social, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Företag har samtidigt möjlighet att spela en avgörande roll i strävan efter att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDG).

EY:s Climate Change and Sustainability Services hjälper ditt företag att förbättra hållbarhetsarbetet. Vi stödjer er i arbetet med att skapa en välskött verksamhet där ni kan dra nytta av fördelarna med ett långsiktigt hållbarhetsarbete.