Sports Business Services

  • Share

En modern idrottsverksamhet kräver en effektiv affärsstyrning. EY hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern och hållbar affärsstruktur. Bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, förbund och ligor både i Sverige och internationellt.

Vilka vi är

Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk som stödjer idrottens värld och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Vi har många medarbetare med stor kunskap om de utmaningar som idrottsorganisationer står inför. Vår erfarenhet innebär att vi kan bidra med mätbara värden i alla typer av projekt redan från dag ett.

Vad vi gör

  • Vi hjälper idrottsklubbar, ligor och idrottsföreningar över hela landet och deltar i olika affärsnätverk med kopplingar till idrott.
  • Vi har kontakter med idrottsförbund och svenska elitklubbar inom de stora lagsporterna samt med enskilda idrottsutövare, till exempel golf- och tennisspelare.
  • Vi genomför studier för att identifiera samband mellan elitklubbars idrottsliga framgångar och ekonomiska förutsättningar i olika lagidrotter.
  • Vi stödjer flera aktörer och föreningar för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Vi samarbetar med flera organisationer för att minska segregationen i samhället med idrott som verktyg och arena.
  • Vi erbjuder en 1-årig utbildning, Management Diploma for Athletes, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Cruyff Institute. Det är ett entreprenörsprogram för de som är aktiva elitidrottare eller de som har en bakgrund som elitidrottare.

Aktuellt

EY arbetar tillsammans med Goodsport för ökad integration i samhället
EY är genom Sports Business Services samarbetspartner till stiftelsen Goodsport som tog emot priset ”Årets Peppare 2019” på Idrottsgalan.

En aktör som Sports Business Services stödjer är Goodsport – en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse. Goodsport verkar för Integration genom idrott för unga och driver olika projekt för att motverka fördomar och utanförskap. För sitt arbete belönades Goodsport med priset ”Årets Peppare 2019” som delades ut på Idrottsgalan av Prins Daniel.