Tax Services

Vi hjälper dig att hantera skatter och avgifter

Företagsklimat och skattesystem förändras dramatiskt och komplexiteten och förändringstakten ökar successivt. EY erbjuder rådgivning i komplexa och mångfacetterade skattefrågor.

Stater måste vära om skattebasen och väga intäktsbehovet mot ökad konkurrens om arbetskraft och kapital. Skattemyndigheter anpassar sina uppbördsstrategier med nya regler och riktlinjer till företagen. Företag navigerar i en utmanande miljö där affärsmässiga beslut snabbt ska fattas, samtidigt som de måste hålla sig inom lagens ramar.

Vi hjälper dig att orientera dig i dagens skattelandskap och erbjuder bland annat:




    Connect with us

    Följ oss via sociala media, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.