Tax Services

 • Share

Om vår globala skatterådgivning

EY är en av världens mest samordnade skatterådgivare på global nivå, med ett nätverk av 28 000 medarbetare i över 120 länder, och med ambitionen att sätta standarden för förstklassig kundservice.

Ett globalt team med gränslös service som mål 

Vår skatteverksamhet är organiserad i geografiska områden och verksamhetsgrenar för att leverera gränslösa tjänster till våra klienter.

Fördelarna med vår globala räckvidd

Våra medarbetare och globala resurser har till uppgift att hjälpa klienter att utveckla och genomföra sina affärsstrategier snabbt och effektivt, med stark rapportering och styrning. Våra konsulter utnyttjar sin kunskap om landet i kombination med regional och global information om utvecklingen inom skattepolitik, lagstiftning och administration.

Vi deltar sedan många år i internationella uppdrag som ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder med de mest pressande internationella problemen på ett kostnadseffektivt sätt, utan de barriärer som tidszoner och internationella resor kan utgöra.

Våra internationella uppdrag bygger på
lokal kännedom och globala kunskaper

Erfarna skattekonsulter, som i sitt arbete roterar mellan större företagscentra världen över, skaffar sig en god förståelse för detaljerna i en rad skatteproblem, av hur skattesystemen griper in i varandra och om olika företagskulturer. Kunderna får del av denna kunskap i diskussioner om skattekonsekvenser eller genom en presentation av de senaste nyheterna och insikterna på detta område.

Kunden i fokus

Vår ambition är att ha en förstklassig kundservice som bygger på kvalitet, samarbetsförmåga, flexibilitet samt goda kunskaper. Den gemensamma plattformen är en dynamisk och detaljerad modell med fokus på att alltid sätta kundens behov i första rummet. För våra konsulter, från våra senast anställda till våra mest erfarna partners, är förstklassig kundservice en självklar sak för att tillgodose och överträffa förväntningarna i allt samarbete.

Vi strävar efter att utveckla en ingående förståelse för klienternas verksamheter och branscher för att kunna erbjuda information om marknadsutvecklingen och hjälpa till med att utveckla effektiva strategier och affärsmodeller.

Vår fullservicemodell löser dagens stora problem

Vi samarbetar även med andra kollegor inom EY för att kunna erbjuda samordnade tjänster inom leveranskedjeoptimering, processförbättring, finansiell redovisning och rapportering. Vi är ledande inom alla skatteområden – företagsskatter, indirekta skatter, internationella skatter, transaktionsskatter och skatterelaterade problem förknippade med humankapital. Vi lägger särskilt stor vikt vid de mest pressande och dagsaktuella frågorna för företag:

 • Global regelefterlevnad och rapportering
  Våra medarbetare tillämpar EY:s globala modell för punktlig och korrekt skatte- och finansiell redovisning så att företagen kan känna sig förvissade om att de uppfyller lagkraven. Våra medarbetare kan även identifiera metoder för att öka värdet, effektiviteten och kontrollen i dessa kärnfunktioner.
 • Internprissättning
  Att få till stånd en skatteeffektiv internprissättning som inte bryter mot regelverken är viktigt i dagens globaliserade ekonomi. Våra team har omfattande erfarenhet av att hitta lösningar på klienternas problem – oavsett bransch, produkt och land.
 • Humankapital, inklusive tjänster som rör utlandsstationering
  För oss på EY finns det inget som är viktigare än våra medarbetare. Vi tillämpar samma filosofi på våra klienter. Våra medarbetare som specialiserat sig på prestations- och belöningsfrågor kan hjälpa dig att utforma ersättningsprogram och aktieincitamentsprogram som motiverar medarbetarna och attraherar topptalangerna. Vi erbjuder assistans för att hantera lokala lagförändringar och effektivt ta vara på globala talanger.
 • Förbättring av leveranskedja och processer
  Vi identifierar och utformar konkurrenskraftiga leveranskedjor som ökar lönsamheten, inte bara på befintliga marknader utan även på målmarknader. 
 • Indirekta skatter
  Vi kan guida våra klienter genom den snåriga labyrinten av internationella mervärdesskatter och andra indirekta skatter.
 • Skattepolitik och konflikter
  I vårt världsomspännande nätverk av specialister på skattepolitik och skattetvister finns före detta toppchefer från myndigheter. De har de bästa förutsättningar att hjälpa dig med proaktiv hantering av risker för att undvika konflikter med skattemyndigheterna.

  Vi kan också hjälpa dig att lösa pågående tvister så att konsekvenserna blir så lite kännbara som möjligt. Våra medarbetare erbjuder insikter om skatter och ekonomi och genomför konsekvensanalyser inför viktiga beslut.

Vårt skatterelaterade program, Tax Account Leader, erbjuder alla kunder en egen kontaktperson som ser till att du får tillgång till våra resurser och vår enorma kunskapsbank.

Med hjälp av våra Area Tax Centers kan vi snabbt ställa upp med lokal teknisk expertis som har branschkunskap och kännedom om det regionala näringslivet. Varje center fungerar som ett virtuellt nav med erfarna skattespecialister, som erbjuder centraliserade och samordnade tjänster.

Vi genomför också regelbundet klientevenemang och konferenser där man får möjlighet att träffa våra erfarna och kunniga medarbetare. Evenemangen genomförs över hela världen och anpassas till regionens och branschens aktuella frågor.

Vi är en global organisation

Vi är mer än bara ett nätverk av nationella skattekonsulter. Vi är en global organisation. Du är välkommen att anlita våra medarbetare, vår kunskap och våra insikter. Skattevärlden förändras. Vi finns här för att hjälpa dig.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.