Tax Services

  • Share

Företagsbeskattning

Våra skattetjänster för företag är utformade för att tillgodose dina skatteredovisnings- och rådgivningsbehov.

EY:s medarbetare använder sig av sina mångsidiga erfarenheter och kunskaper för att erbjuda en gränslös service för alla utmaningar man kan stöta på vid planering, finansiell redovisning och skatteredovisning, samt hjälp med att bygga upp effektiva relationer med skattemyndigheterna.

Med skickliga medarbetare, konsekventa och globala metoder samt orubbligt kvalitetsfokus kan vi erbjuda dig allt du behöver för en stark redovisnings- och rapporteringsplattform samt långsiktiga skattestrategier som hjälper företaget att uppnå sina mål.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.