Tax Services

  • Share

Internationell företagsbeskattning

EY:s konsulter på det internationella skatteområdet kan hjälpa dig med internationell skattestrukturering, planering, rapportering och riskhantering.

Vårt marknadsledande nätverk på det internationella skatteområdet, som består av mycket erfarna specialister från många länder, har revolutionerat vårt sätt att erbjuda internationella skattetjänster. Vi arbetar sida vid sida med klienten för att bygga upp proaktiva och fullständigt samordnade, globala skattestrategier i syfte att hantera aktuella risker och uppnå hållbar tillväxt.

  • Internationell skatterådgivning
    Internationell skatteerfarenhet, tillgänglig där du finns.
  • Europeisk skatterådgivning
    Vi har specialister på EU-skatt i alla medlemsstater. Med deras kunnande och erfarenhet som stöd kan du utforma proaktiva och integrerade skattestrategier som hanterar möjligheterna och riskerna med beskattning inom EU.
  • Håll dig uppdaterad om skattefrågor i EU
    EU innebär flera komplexa utmaningar och möjligheter. Vårt nätverk av EU-skattespecialister producerar mycket material som ger dig möjlighet att hålla dig ajour med de senaste nyheterna om rättsfall i EU. Bland publikationerna kan nämnas EU Competency Group Alerts, som produceras allt eftersom problem uppkommer, och Tax News. Detta nyhetsbrev, som utkommer varannan månad, innehåller djupgående kommentarer och analyser av skattefrågor inom EU.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.