Tax Services

  • Share

Global compliance and reporting (GCR)

Regelefterlevnad och rapportering ställer enorma krav på skatte- och ekonomifunktioner numera. Hur minskar du risker och ineffektivitet och skapar värden på ett kostnadseffektivt sätt?

Vi vet att vad du behöver är tillgänglighet, transparens och kontroll. Vår marknadsledande modell kombinerar omfattande lokal erfarenhet av regelverk och redovisning – i 140 länder – med en standardiserad process för internationella regelverk och webbaserade verktyg.

Genom att anlita oss får du tillgång till våra specialisters kunnande på detta område, i ett land eller globalt, via en gemensam kontaktpunkt.

Vår rådgivning kan gälla lokala tjänster, där de behövs, samtidigt som processer kan centraliseras och automatiseras när det känns befogat.

Vårt framtidsförankrade angreppssätt är inriktat på global datahantering som gör det enklare att centralisera och återanvända data i hela den ekonomiska leveranskedjan och över gränserna. Detta innebär bättre datakvalitet och mindre manuellt arbete.

Oavsett om det gäller ett land eller flera, kan vi ge dig en integrerad och enhetlig service av hög kvalitet för att frigöra potentialen i ditt företags compliancefunktion, med stöd för skatteregler, finansiella rapporter och skatteberäkning.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

 

Relaterad information

EY - Global Compliance and Reporting

Global Compliance and Reporting – för nya möjligheter

Många företag sprider ut ansvaret för GCR-processerna i hela företaget, med bristande överblick och suboptimering som följd. Vår undersökning tyder på att det behövs en ny modell och presenterar även huvuddragen för implementering av en bättre GCR-modell som balanserar effektivitet, kontroll och värdeskapande.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.