Tax Services

  • Share

Internprissättning och skatteeffektiv hantering av leveranskedjan

Vi ger dig ett globalt perspektiv baserat på mångårig erfarenhet av vad som verkligen fungerar när det gäller internprissättning och TESCM (tax effective supply chain management), det vill säga skatteeffektiv hantering av leveranskedjan.
Våra mångsidiga TESCM-team arbetar tillsammans med dig med leveranskedjedesign, verksamhetsomstrukturering, systemkonsekvenser, internprissättning, direkta och indirekta skatter, tullfrågor och redovisning. Vi kan hjälpa dig att bygga upp och implementera den struktur som är lämpligast för din verksamhet, förbättra dina processer och hantera handelskostnader.

EY:s specialister på internprissättning hjälper dig att granska, dokumentera, hantera och försvara dina riktlinjer och processer för internprissättning – med anpassning till företagets övergripande strategier. Tillsammans med våra kompetenta medarbetare kan du bygga upp proaktiva, konkreta och integrerade strategier som kan hantera skatteriskerna i dagens ekonomiska situation och hjälpa ditt företag att utveckla sin potential.

Hur kan vi hjälpa till?

  • Planering av internprissättning.
  • Global dokumentation.
  • Hantering av tvister och riskhantering i samband med internprissättning.
  • Skatteeffektiv leveranskedjehantering.
  • Internprissättning av finansiella tjänster.
  • Internprissättning och tullar.

Relaterad information

EY - transfer pricing

Internprissättning dominerar fortfarande företagens skatteagenda

Läs om de sex dominerande trenderna inom internprissättning som håller skattespecialisterna vakna om natten. På vilka fyra punkter bör multinationella företag ändra sin internprissättningspolicy? Läs mer om resultaten från vår undersökning.

EY - Transfer pricing information

Internprissättningsfakta i sammandrag

I vår Transfer Pricing Reference Guide for 2011 får du snabbt grepp om regler, praxis och modeller avseende internprissättningen i 55 länder och territorier.

Kontakta oss

Mikael Hall
Tel: +46 8 520 592 35
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.