Tax Services

  • Share

Moms och andra indirekta skatter

Vi erbjuder hjälp med att identifiera riskområden och långsiktiga planeringsmöjligheter för indirekta skatter genom hela skattelivscykeln. Målet är att uppfylla lagkrav och uppnå dina affärsmål över hela världen.

EY:s globalt integrerade team ger dig den kunskap och det stöd du behöver för att hantera indirekta skatter på ett effektivt sätt. Vi förser dig med effektiva processer som kan förbättra den dagliga rapporteringen av indirekta skatter, undvika fel, minska kostnaderna och säkerställa att hanteringen av indirekta skatter blir rätt.

Vi kan t. ex. bistå med outsourcing av delar eller hela momshanteringen, identifiera rätt metod vid s.k. blandad verksamhet och göra en översyn av redovisningssystemen.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

 

Relaterad information

EY - Indirect Tax Briefing: ninth edition

Indirect Tax Briefing: ninth edition

Despite speculation over the global economy improving, the reliance by governments around the world on indirect taxes continues. We explore the latest indirect tax trends.

EY - Managing indirect taxes in rapid-growth markets

Managing indirect taxes in rapid-growth markets

We look at both the issues and opportunities that multinational companies face in doing business in emerging and fast-growing economies. Get our insights.

EY - Managing China's VAT risks and opportunities

Managing China’s VAT risks and opportunities

Almost 80% of respondents are not confident that their VAT processes are generating the correct results. Our survey offer insights into China’s VAT regime.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

Analys av mervärdesskatt

Vårt team hjälper er att skapa ordning och reda i er momshantering. Läs mer.