Transaction Advisory Services

  • Share

Lead Advisory

Vi kan hjälpa dig att bedöma de strategiska fördelarna med en affär genom att utvärdera potentiella synergieffekter, svara för projektledning i de olika faserna, bistå i förhandlingar och med finansiella modeller samt utvärdera konsekvenserna.

Vi arbetar sida vid sida med dig för att uppnå dina strategiska mål för:

  • förvärv,
  • avyttringar,
  • ledningsutköp,
  • ledningsuppköp, kapitalanskaffning,
  • börsnoteringar,
  • övertagande,
  • fusioner,
  • strategiska genomgångar.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.