Transaction Advisory Services

  • Share

Restructuring

Varje omstruktureringsscenario kräver olika kompetens, och vi har ett brett utbud av tjänster som kan anpassas till din situation och ge dig hjälp med att utvärdera möjligheter, utarbeta den mest effektiva omstruktureringsplanen, förbättra transaktioner och uppnå dina strategiska mål.

Våra omstruktureringstjänster omfattar:

Omstrukturering av företag
Vi bistår företag och investerare som vill förbättra den totala förväntade avkastningen i osäkra tider med vikande resultat- och tillväxtsiffror. Vi stöttar dig genom processerna för att vända utvecklingen och hjälper till med allokering av kapital och investeringar – vi kan utvärdera dina affärsplaner förutsättningslöst. Vi utvecklar även strategier som hanterar potentiella avtalsbrott, förhandlar med intressenter och hanterar insolvens- och andra bestämmelser.

Hantering av rörelsekapital
Vi hjälper dig att förbättra kassaflöden och frigöra värden ur omsättningstillgångarna (kundfordringar, leverantörsskulder och varulager), vilket förbättrar den totala likviditeten och erbjuder effektiva strategier för kredithantering.

Kapitalmarknader
Vi samarbetar med dig för att utveckla optimala och flexibla skuld- och kapitalstrukturer samt konkurrenskraftiga finansieringsprogram. Vi analyserar och presenterar alternativen, och erbjuder rekommendationer.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.