Transaction Advisory Services

  • Share

Transaction Support

Risken för att göra fel är stor i situationer där det krävs snabba beslut. Vårt fokus ligger på att hjälpa dig att förbättra resultatet av transaktionen.

Vi hjälper dig att:

  • identifiera nyckelfaktorerna,
  • förbättra avtalsstrukturerna,
  • minska riskerna,
  • ifrågasätta antaganden om framtida resultat.

Oavsett om ditt företag är framgångsrikt och du vill utnyttja affärsmöjligheterna på marknaden, eller om ditt företag är pressat och behöver hjälp med kassaflöden och riskreducering, kan våra transaktionskonsulter stödja dig och dina specifika utmaningar.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.