Transaction Advisory Services

  • Share

Transaktionsskatter

Varje transaktion har skattekonsekvenser. Genom att förbereda dig kan du minska riskerna – och kanske också förbättra möjligheterna.

Vårt globala nätverk av konsulter, med sin samlade internationella erfarenhet och lokala skattekännedom, kan hjälpa dig att fatta välunderbyggda beslut och hantera skattekonsekvenserna av din transaktion.

Vi sätter ihop ett skräddarsytt, integrerat team som arbetar sida vid sida med dig under transaktionsprocessen, från första utvärderingen fram till och med implementeringen, efter att avtalet är i hamn.

Med våra samlade kunskaper om skattefrågor i olika länder och inom olika skatteområden kan vi föreslå strukturer som skapar en bra avvägning mellan investerarnas intressen, höjer avyttringsberedskapen och långsiktigt bidrar till att förbättra vinster och kassaflöden.

Relaterad information

EY - Transaction Tax Service

Global M&A tax survey and trends

Ju mer pressade uppgörelser bolagsstyrelser gör, för att leverera det värde de lovar, desto viktigare roll spelar skattecheferna i att identifiera och leverera detta värde. Det är budskapet i vår andra årliga översyn av trender som påverkar de skattemässiga aspekterna av företagens fusioner och förvärv.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.