Transaction Advisory Services

  • Share

Värdering och modellering

Värdering

Behovet av transparenta och pålitliga värderingar för att stödja företagstransaktioner – och uppfylla lag- och redovisningskrav – har ökat. Att värdera verksamheter, tillgångar och skulder har blivit mer komplext och är en prioriterad fråga för de flesta företag. Våra erfarna värderingsspecialister utnyttjar EY:s hela kompetens inom redovisning, beskattning och finansiell due diligence för att ge dig värderingsråd inom ett flertal områden.

Finansiell modellering

Att skapa en ändamålsenlig kalkylmodell, oavsett om det är för att utvärdera en transaktion, en ny marknadsmöjlighet eller av andra strategiska skäl, är en komplex och krävande uppgift.
Våra specialister inom finansiell modellering kan hjälpa dig med att utveckla och granska kalkylmodeller, och har en metodik som säkrar den kvalitet som krävs för att modellerna ska kunna användas för strategiska beslut.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.