EY Best Essay contest

EY Best Essay contest

 • Share

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI ESEJ

Za študente Ekonomske fakultete in Pravne fakultete v Ljubljani smo organizirali EY Natečaj za najboljši esej. Z natečajem želimo spodbuditi kreativnost in kritično razmišljanje študentov preko obravnavanja aktualnih gospodarsko-finančnih in davčnih tem v globalnem in evropskem kontekstu.

Študenti so lahko izbirali med dvema temama: »Novo gospodarsko upravljanje EU: razlogi, trendi in perspektive« in »Davki in delovanje notranjega trga v EU: problemi, možne rešitve in posledice za Slovenijo«. Zaradi izredno kvalitetnih esejev se je strokovna komisija odločila, da letos določi dva zmagovalca.

Avtorja najboljših esejev sta študenta Pravne fakultete v Ljubljani, Jasna Voje in Nejc Bizjak. Vsak izmed njiju je prejel 500 EUR nagrade in možnost opravljanja pripravništva v družbi EY Slovenija.

Prispele eseje je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki podjetja EY; direktor Janez Uranič, partner v reviziji, Luka Vesnaver, partner na področju transakcijskih storitev in Dénes Szabó, partner na davkih; ter profesorji Ekonomske oziroma Pravne fakultete v Ljubljani; prof. dr. Mojmir Mrak, prof. dr. Marko Simoneti in prof.dr. Branko Korže.

Na natečaju so sodelovali naslednji študentje:

 • Nejc Bizjak iz Pravne fakultete z esejem »Bančna unija kot rešitev za medsebojno zadolženost članic evroobmočja in njihovih bančnih sektorjev«
 • Matej Felicjan, študent Ekonomske fakultete z esejem z naslovom »Mehanizmi za reševanje kriz«
 •  študent Pravne fakultete Vid Hribar z esejem »Obdavčitev digitalne ekonomije«
 • Veronika Knavs, Pravna fakulteta in esej »Problematika transfernih cen in skupne konsolidirane davčne osnove od dohodka pravnih oseb v EU«
 • Aleksander Koren, študent Ekonomske fakultete z esejem »Novo gospodarsko upravljanje EU: razlogi, trendi in perspektive«
 • študentka Pravne fakultete Petra Prezelj z esejem na temo »Davek na finančne transakcije«
 • Marko Šljivič, Ekonomska fakulteta z »Obdavčenje digitalne ekonomije v Sloveniji in EU«
 • Jasna Voje, študentka Pravne fakultete in esej z naslovom »Davčna konkurenca med članicami EU in Slovenijo«.BEST ESSAY CONTEST

We organized Best Essay Contest to promote students' creativity and critical thinking skills by way of addressing current economic, financial and fiscal issues within a wider global and European context. Participating students were able to choose between two topics: “New Economic Management of the EU: reasons, trends and perspectives” and “Taxation and the EU Internal Market: issues, potential solutions and consequences for Slovenia”.

Due to extremely high quality of essays, the jury decided to announce two winners. The authors of the winning essays are Jasna Voje and Nejc Bizjak, both students at the Faculty of Law in Ljubljana. Winners have received an award of EUR 500 each and the offer to take their internship with EY Slovenia.

All entries were judged by a panel of judges comprising of EY representatives: Director Janez Uranič, partner responsible for assurance; Luka Vesnaver, partner responsible for transaction advisory services, and Dénes Szabó, partner responsible for the tax department; as well as representatives from the Faculties of Economics and Law in Ljubljana: prof. dr. Mojmir Mrak, prof. dr. Marko Simoneti and prof.dr. Branko Korže.

The following students submitted entries to the competition:

 • Nejc Bizjak from the Faculty of Law, with his essay: “Banking Union as a Solution for Mutual Indebtedness of the Eurozone Members and their Banking Sectors”
 • Matej Felicjan, student at the Faculty of Economics submitted his essay “Mechanisms for Crisis Solution”
 • Vid Hribar, student at the Faculty of Law participated with his essay “Digital Economy Taxation”
 • Veronika Knavs, student at the Faculty of Law submitted her essay “Transfer Pricing Issues and Common Consolidated Corporate Tax Basis of EU entities”
 • Aleksander Koren from the Faculty of Economics submitted his essay, “New Economic Management of the EU: reasons, trends and perspectives”
 • Petra Prezelj from the Faculty of Law took part with her essay “Financial Transactions Tax”
 • Marko Šljivič from the Faculty of Economics submitted his essay “Digital Economy Taxation in Slovenia and the EU”
 • Jasna Voje, student at the Faculty of Law participated with her essay “Fiscal Competition Between EU Member States and Slovenia”
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest
 • EY - Best Essay contest