Family Business Award of Excellence 2017

  • Share

English | Slovenian

KLS Ljubno among the best family businesses in the world

At the EY Family Business Summit in Monaco on 7 June 2017, KLS Ljubno received EY's Family Business Award of Excellence. The prize is awarded by 25 countries worldwide and the winners are featured in the EY Family Business Yearbook 2017, a special publication featuring the best practices and family businesses in the world

The award ceremony, which took place at the Monaco Yacht Club in Monte Carlo, was attended by the winners from all 25 countries. They enjoyed the evening events in a relaxed and friendly atmosphere.

Bogomir Strašek, owner and CEO of KLS Ljubno, pointed out that they were honoured to be the recipient of the award which is a recognition of their hard work and achievements: "KLS Ljubno is characterized by constant progress. To a large degree, our family business is now in the hands of the second generation. With hard work and good results, we will continue to ensure progress and strengthen the characteristics of a family business. "

In two generations to the top of the automotive industry

KLS Ljubno is a global leader in the manufacturing of starter ring gears for the automotive industry with more than 40-year tradition. They control more than 60 percent of the European and 15 percent of the world's niche market. Their products are installed in engines of more than 30 largest automobile brands in the world.

KLS Ljubno is one of the top robotics companies in Slovenia and the wider region in terms of headcount. In 2016, 240 employees generated €42 million of revenue. 96 percent of all their products are exported, with China rapidly becoming their most important market.

The company is managed by Bogomir Strašek, the founder, majority shareholder and CEO, together with his two daughters Nataša Strašek, responsible for communication and sales, and Barbara Strašek Mirnik, executive director of the company. Also actively involved in the family business are Bogomir’s son-in-law’s, Franci Bevc, who is responsible for development and ring technology, and Samo Mirnik, executive director of production and informatics.

An independent committee selected this year's Slovenian representative KLS Ljubno based on various criteria of excellence

The select committee was composed of prof. dr. Boštjan Antončič, Professor of Entrepreneurship at the Faculty of Economics in Ljubljana and co-author of the EY research Family Business in Slovenia; Edita Krajnovič, Director of Mediade; and Matjaž Čadež, Founder of Halcom d.d. and MBILLS d.o.o., as the select committee Chairman.  "KLS Ljubno has a clear vision and is achieving remarkable results in its focused niche market. Following major investments in the production modernization and development, the company is now seeing a rapid increase in revenue and earnings, which are used for new investments, allowing it to gain advantage over its competitors on the global market, "explained the select committee's decision Matjaž Čadež.

Several lectures and discussions were held with famous people from the business world at the EY Family Business Summit. Among the speakers were also William P. Lauder (The Estée Lauder Companies Inc.), Jørgen M. Clausen (Danfoss) and Ofra Strauss (The Strauss Group), who addressed current topics, including how family businesses can best take advantage of their unique characteristics in a changing environment, management models and successful practices.

KLS Ljubno med najboljšimi družinskimi podjetji na svetu

EY je 7. junija 2017 na svetovnem srečanju družinskega podjetništva (EY Family Business Summit) v Monacu, podelil nagrado odličnosti za družinsko podjetje tudi slovenskemu podjetju KLS Ljubno. Nagrado podeljuje 25 držav sveta, nagrajenci pa so predstavljeni v posebni publikaciji EY Family Business Yearbook 2017, ki združuje najboljše družinske prakse in podjetja na svetu.

Podelitev nagrade je potekala v Monaco Yacht Club v Monte Carlu, udeležili so se je vsi dobitniki nagrade po posameznih državah, ki so večer uživali v sproščenem in prijateljskem vzdušju.

Bogomir Strašek, lastnik in direktor podjetja KLS Ljubno, je poudaril, da so v podjetju zelo počaščeni, da so prejemniki nagrade, ki je priznanje za dosedanje delo in dosežke v družinskem podjetništvu v Sloveniji: »Za KLS Ljubno je značilno, da stalno napredujemo. Naše družinsko podjetje sedaj že v veliki meri vodi druga generacija. Zato bomo tudi z bodočim delom in našimi poslovnimi rezultati zagotavljali napredek ter krepili značilnosti žlahtnega družinskega podjetništva.«

V dveh generacijah na vrh avtomobilske industrije

KLS Ljubno je vodilno podjetje na področju izdelave zobatih obročev za avtomobilsko industrijo z več kot 40-letno tradicijo. Obvladujejo več kot 60 odstotkov evropskega trga in 15 odstotkov svetovnega trga v svoji tržni niši, njihovi izdelki pa so vgrajeni v motorjih več kot 30 največjih avtomobilskih znamk na svetu. KLS Ljubno je na število zaposlenih eno najbolj robotiziranih podjetij v Sloveniji in širši regiji. V letu 2016 so z 240 zaposlenimi ustvarili kar 42 milijonov evrov prihodkov. 96 odstotkov vseh izdelkov izvozijo, pri čemer postaja Kitajska njihov najpomembnejši trg.

Podjetje vodi Bogomir Strašek, ustanovitelj, večinski lastnik in generalni direktor, skupaj s hčerama Natašo Strašek, ki je odgovorna za odličnost v komunikaciji in za področje prodaje, ter Barbaro Strašek Mirnik, izvršno direktorico podjetja. V podjetje sta vključena tudi zeta, Franci Bevc, odgovorni za razvoj in tehnologijo obročev ter Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko.

Letošnjega slovenskega predstavnika KLS Ljubno je neodvisna komisija izbrala na osnovi raznolikih kriterijev odličnosti

Izbrano komisijo sestavljajo prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in soavtor EY raziskave o družinskem podjetništvu v Sloveniji, mag. Edita Krajnovič, direktorica družbe Mediade in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom d.d. in MBILLS d.o.o. »KLS Ljubno ima jasno vizijo in dosega izjemne rezultate v svetovnem merilu v svoji fokusirani tržni niši. Z velikimi vlaganji v posodabljanje razvoja in proizvodnje dosega hitro povečevanje prihodkov in dobičkov, ki jih uporablja za nova vlaganja ter tako dviguje prednost pred konkurenti na svetovnem trgu,« odločitev komisije pojasnjuje Čadež.

V okviru dogodka EY Family Business Summit so se odvijala tudi številna predavanja in diskusije znanih ljudi iz poslovnega sveta. Med govorci so bili tudi William P. Lauder (The Estée Lauder Companies Inc.), Jørgen M. Clausen (Danfoss) in Ofra Strauss (Strauss Group), ki so naslovili aktualne tematike, med drugimi kako lahko družinska podjetja najbolje izkoristijo svoje edinstvene karakteristike v spreminjajočem se okolju, modele upravljanja ter uspešne prakse.

EY - Nataša Strašek and Bogomir Strašek, KLS Ljubno

Nataša Strašek and Bogomir Strašek, KLS Ljubno

« Previous | Next »

×
EY - Bogomir Strašek and Nataša Strašek (KLS Ljubno), pictured with Mojca Emeršič (Family business project leader, EY Slovenia)

Bogomir Strašek and Nataša Strašek (KLS Ljubno), pictured with Mojca Emeršič (Family business project leader, EY Slovenia)

« Previous | Next »

×
EY - Family Business Summit 2017

Family Business Summit 2017

« Previous | Next »

×
EY - Bogomir Strašek, pictured with his daughters, Nataša Strašek (on the left), Barbara Strašek Mirnik (on the right)

Bogomir Strašek, pictured with his daughters, Nataša Strašek (on the left), Barbara Strašek Mirnik (on the right)

« Previous | Next »

×
EY - Samo Mirnik, Bogomir’s son-in-law and CEO

Samo Mirnik, Bogomir’s son-in-law and CEO

« Previous | Next »

×
EY - Franci Bevc, Bogomir’s son-in-law, responsible for the development and production of the rings gears

Franci Bevc, Bogomir’s son-in-law, responsible for the development and production of the rings gears

« Previous | Next »

×
EY - William P. Lauder, The Estée Lauder Companies Inc.

William P. Lauder, The Estée Lauder Companies Inc.

« Previous | Next »

×
EY - Jørgen M. Clausen, Danfoss

Jørgen M. Clausen, Danfoss

« Previous | Next »

×
EY - Ofra Strauss, Strauss Group

Ofra Strauss, Strauss Group

« Previous | Next »

×
EY - Nataša Strašek in Bogomir Strašek, KLS Ljubno

Nataša Strašek in Bogomir Strašek, KLS Ljubno

« Previous | Next »

×
EY - Bogomir Strašek in Nataša Strašek (KLS Ljubno), skupaj z Mojco Emeršič (vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija)

Bogomir Strašek in Nataša Strašek (KLS Ljubno), skupaj z Mojco Emeršič (vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija)

« Previous | Next »

×
EY - Family Business Summit 2017

Family Business Summit 2017

« Previous | Next »

×
EY - Hči Nataša Strašek (na levi), Bogomir Strašek in hči Barbara Strašek Mirnik (na desni)

Hči Nataša Strašek (na levi), Bogomir Strašek in hči Barbara Strašek Mirnik (na desni)

« Previous | Next »

×
EY - Zet Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko

Zet Samo Mirnik, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko

« Previous | Next »

×
EY - Zet Franci Bevc, odgovorni za razvoj in tehnologijo obročev

Zet Franci Bevc, odgovorni za razvoj in tehnologijo obročev

« Previous | Next »

×
EY - William P. Lauder, The Estée Lauder Companies Inc.

William P. Lauder, The Estée Lauder Companies Inc.

« Previous | Next »

×
EY - Jørgen M. Clausen, Danfoss

Jørgen M. Clausen, Danfoss

« Previous | Next »

×
EY - Ofra Strauss, Strauss Group

Ofra Strauss, Strauss Group

« Previous | Next »

×