Family business book 2015

  • Share

English | Slovenian

Family business book 2015


AJM Group

Now celebrating its 25th anniversary, AJM’s original production of white PVC windows has expanded to include a comprehensive range of joinery products. Family values are written in capital letters in the structure of their business. They place significant importance on the right balance between the work and family lives of their employees, and consequently were one of the first companies in Slovenia to be awarded a Family Friendly Enterprise certificate.

More...


B & B, d.o.o.

Who could have predicted a quarter-century ago that two legendary Zastava 101 cars would be instrumental in the successful story of the B & B Driving School, established by Bernarda and Brane Lotrič? Initially, they had no real idea how to develop their professional and commercial interests and their only assets were the vintage cars. Nevertheless, their business has grown into a private high school, where you can still take driving tests.

More...


Čokoladni atelje Dobnik

Everyone loves chocolate; children and grown-ups alike. We love it because of its delicious and sweet taste and, when eaten in moderation, it is also good for us. Accompanied by the right story and wrapped in beautiful packaging it makes a lovely gift for anyone. Chocolate can be a prestigious product, especially if it is made by the “Čokoladni atelje Dobnik”, with their two decades of tradition in hand-crafted chocolates. All the company’s main strategic decisions are made by the family.

More...


Don Don Group

The company Don Don was established by brother and sister team Aleš and Alenka Mozetič. They have succeeded in developing it into a bakery business that is present today throughout Southeast Europe. From a small bakery in Metlika, the founders of the “Tvojih pet minut” brand are today the leading producers of bakery products in Slovenia. The company’s presence in foreign markets is so significant that it demanded the permanent presence of one of the founders in Serbia, where today Don Don is one of the largest providers of bakery products.

More...


Elvez, d.o.o.

This year Elvez hired 15 new employees in a single month, an event which can be attributed to the company’s strong growth and excellent performance, as the family develops new products using their in-house technology. Thirty years ago, the technology was a single machine in the basement of the family home; today the basement has been replaced with modern production facilities, offering employment to 165 people.

More...


Hidex, d.o.o.

Company operations began in their garage, offering simple repairs of hydraulic pipes. Three decades later, one of their tasks is to regularly service the reactor at the Krško nuclear power station. Hidex also successfully markets its services abroad, so becoming a finalist for the award of the 2015 Gazelle for the Dolenjska-Posavje region came as no surprise. This is a family business success story, in which good people made the best of opportunities.

More...


Kronoterm

Termo-tehnika is a leading manufacturer of heat pumps in Slovenia with more than 7,000 annual sales. The products are developed and manufactured in Slovenia and exported to demanding European markets. They are supplied to several renowned European companies in the field of heating technology. Over the past two years they have conquered markets with a new brand, Kronoterm, which is a combination of the family name of the founder Rudi and that of the current Director Bogdan and the already established Termo-tehnika brand.

More...


LOTRIČ Meroslovje, d.o.o.

Metrology, the science of measurement, is such an integral part of our lives that as soon as a child is born, it is weighed and measured. LOTRIČ Meroslovje, a family business from Selška dolina, has been involved in measuring for the past 24 years, a business devoted to developing and implementing a large variety of metrology solutions. As a visitor you can immediately sense their commitment, their devotion to precision and accuracy and their love for both metrology and family. Their wider “family circle” encompasses a total of 83 staff.

More...


Lumar IG, d.o.o.

At this year’s Expo in Milan, Slovenia proudly presented a unique form of construction from Lumar IG, Maribor. It is this particular project that inspired Milan and Marko Lukić to attempt projects they never thought possible. The family business employs 61 staff, cooperates with an additional 150 staff through their subcontractors, and sees their special contribution as being to their environment. Their low-energy and passive prefabricated houses have long been found beyond the Slovenian borders; nowadays, around 40% of sales are in foreign markets.

More...


Tenzor, d.o.o.

The advantage of a two-family business is that you have two available bedrooms, which you can transfer into offices, and from which you can conclude a contract with a global US supplier. This is exactly what Miran Senčar and Albert Bene did when they concluded their first major contract in the 1990s. Today, Tenzor is a socially responsible company providing technical security services. Through its subsidiaries, the company is present in the markets of the former Yugoslavia, and by contributing to regional development, it takes care of entrepreneurial talents and the local environment.

More...

Knjiga o družinskem podjetništvu 2015


AJM Group

Podjetje AJM letos praznuje 25-letnico obstoja. Njihova proizvodnja se je iz prvotnih belih PVC oken razširila v celovito ponudbo stavbnega pohištva. Družinske vrednote so z velikimi črkami zapisane v ustroj njihovega podjetja. Veliko dajo na usklajevanje dela in družinskega življenja zaposlenih, za kar so si med prvimi pri nas prislužili certifikat Družini prijazno podjetje. Da je družina pomemben soustvarjalec delovnega okolja, je ‘krivo’ tudi to, da so vsi člani družine Ajlec ostali v družinskem poslu.

Več...


B & B, d.o.o.

Kdo bi lahko pred četrt stoletja predvidel, da bosta dve stoenki, legendarna avtomobila Zastava 101, začetek uspešne zgodbe, ki sta jo z ustanovitvijo avtošole B & B, začela pisati zakonca Bernarda in Brane Lotrič. Sprva brez prave ideje, česa se bosta sploh lotila, sta podjetje iz inventarja dveh stoenk razširila v današnjo zasebno visoko šolo, kjer lahko še vedno opravljaš vozniški izpit.

Več...


Čokoladni atelje Dobnik

Ljudje imamo radi čokolado, najsi bodo to otroci ali odrasli. Ker je dobra, sladka in v zmernih količinah tudi zdrava. Podpisana s pravo zgodbo in odpremljena v čedni embalaži je lepo darilo za vsakogar. Lahko je prestižen izdelek, še toliko bolj, če za njim stoji Čokoladni atelje Dobnik z dvajsetletno tradicijo rokodelske izdelave čokolade. Glavne odločitve v podjetju sprejema družina.

Več...


Don Don Group

Podjetje Don Don sta brat in sestra Aleš ter Alenka Mozetič v dvajsetih letih delovanja razvila v pekovsko podjetje, ki je danes vseprisotno v regiji jugovzhodne Evrope. Iz majhne pekarnice v Metliki sta ustanovitelja blagovne znamke Tvojih pet minut danes v Sloveniji postala eden od vodilnih proizvajalcev pekovskih izdelkov, s katerimi oskrbujeta celoten slovenski trg. Prisotnost na tujih trgih pa je tako velika, da je zahtevala stalno prisotnost enega izmed soustanoviteljev na srbskem trgu, kjer je Don Don danes največji ponudnik pekarskih izdelkov.

Več...


Elvez, d.o.o.

Podjetje Elvez je letos v enem samem mesecu zaposlilo petnajst novih sodelavcev. Razloge gre pripisati visoki rasti in odličnemu poslovanju družinskega podjetja, ki bo nove izdelke kmalu razvijalo s svojo hišno tehnologijo. Pred tridesetimi leti je to tehnologijo predstavljal stroj v domači kleti, danes so klet zamenjali s proizvodnimi prostori; hišo pa je napolnilo 165 zaposlenih.

Več...


Hidex, d.o.o.

Začeli so v domači garaži z enostavnimi popravili hidravličnih cevi, tri desetletja kasneje pa med drugim redno servisirajo jedrski reaktor elektrarne Krško. Podjetje Hidex svoje storitve uspešno ponuja tudi v tujini, zato informacija, ki priča o izjemnem zaupanju velikih igralcev lokalnega okolja letošnjega finalista dolenjsko-posavske Gazele 2015, ni presenečenje. Je uspešna zgodba družinskega podjetja, ki svoje najboljše ljudi usmerja k najboljšim priložnostim.

Več...


Kronoterm

Termo-tehnika je vodilni izdelovalec toplotnih črpalk pri nas, saj jih letno prodajo več kot 7.000. Izdelke razvijajo in izdelujejo v Sloveniji, izvažajo pa jih tudi na zahtevne evropske trge. Njihove proizvode kupujejo številna priznana evropska podjetja s področja ogrevalne tehnike. Zadnji dve leti trge osvajajo z novo blagovno znamko Kronoterm, ki v svojem imenu združuje družinsko ime ustanovitelja Rudija in sedanjega direktorja Bogdana Kronovška z že uveljavljeno Termo-tehniko.

Več...


LOTRIČ Meroslovje, d.o.o.

Naša življenja so prepletena z meritvami. Ko se otrok rodi, ga najprej stehtajo in izmerijo. LOTRIČ Meroslovje, družinsko podjetje v Selški dolini, se že 24 let ukvarja prav z merjenjem: z razvojem in izvedbo meroslovnih rešitev. Kdor pride k njim, začuti njihovo predanost, natančnost, točnost ter ljubezen do meroslovja in družine – ožje, in tiste širše družine, ki jo skupaj gradi 83 zaposlenih.

Več...


Lumar IG, d.o.o.

Na letošnji svetovni razstavi Expo v Milanu se Slovenci lahko pohvalimo s paviljonom, edinstveno konstrukcijo, ki so jo izdelali v mariborskem podjetju Lumar IG. Prav ta, pravita Milan in Marko Lukić, jim je dal zanos, da se zdaj ozirajo po projektih, za katere si nikoli niso mislili, da bi jih lahko izvajali. V družinskem podjetju dajejo delo 61 zaposlenim in 150 zaposlenim pri podizvajalcih, kar smatrajo kot svoj doprinos k okolju, v katerem živijo. Njihove nizkoenergijske in pasivne montažne hiše so že zdavnaj prerasle slovenske zidove – zdaj okoli 40 odstotkov prodaje ustvarijo na tujem trgu.

Več...


Tenzor, d.o.o.

Prednost dvodružinskega podjetja je, da imaš na voljo dve različni spalnici, ki ju lahko preurediš v pisarni, in skleneš pogodbo z globalnim ameriškim dobaviteljem. Tako kot sta to storila Miran Senčar in Albert Bene, ko sta v 90. letih sklenila svojo prvo veliko pogodbo. Danes je družbeno odgovorno podjetje Tenzor, ki se ukvarja s tehničnim varovanjem, s hčerinskimi podružnicami prisotno na trgih nekdanje skupne države in z razvojnimi prispevki redno skrbi za talente v podjetniškem ter krajevnem okolju.

Več...