Family business book 2016

  • Share

English | Slovenian

Family business book 2016


FerroČrtalič, d.o.o.

For over half a century, the FerroČrtalič family business has been engaged in developing solutions for the treatment of a variety of surfaces. Their main mission is to advise clients and provide them with the technology they need to resolve their specific problems. However, this is anything but an easy task, given the range of their requirements and often limited resources. Nevertheless, as the family maintain, nothing is impossible. The company was nominated in 2003, 2004 and 2014 for a Slovenian Gazelle award (for the fastest-growing companies).

More...


Jezeršek, d.o.o.

When we hear the word catering, most of us probably first think of food, but immediately afterwards, many Slovenians are reminded of the Jezeršek House of Culinary Arts. This is a family-run business with 30 years’ experience of catering and organizing entertainment. Annually, they are involved in approximately 1,500 events and are undoubtedly number one in their field in Slovenia. It has become appropriate to prefix their business description with elite, because as true masters of their profession. They have ambitious plans, to duplicate current success in Slovenia across southeast Europe, and break into the EU top 10.

More...


Medex, d.o.o.

Medex, in co-operation with 2,000 Slovenian beekeepers, creates products which are sold in over 20 European and global markets. At the ripe old age of 88, former Director Aleš Mižigoj works as a consultant in the company. As a result of prudent business moves, he managed to create the most eminent and powerful bee-keeping company in the former Yugoslavia. His daughter Aleša is current first lady of Medex. Today, the company is undergoing multi-million euro renovations, as part of which all the laboratories, warehouse and production facilities will be updated in accordance with the highest standards.

More...


Orodjarstvo Gorjak, d.o.o.

The family-run company from Rače employs 65 staff and is engaged in the manufacture of tools for aluminium die-casting, primarily for the automotive industry, injection moulding and glass shaping. For more than three decades, the company has built its business on values such as trust, diligence and most importantly, family support, which has been its cornerstone from the very beginning. They based their vision for company development on solid foundations and their plans include production of major machinery such as aluminium die-casting machines, weighing over 45 tonnes. This is something that has so far not been attempted by anyone in Slovenia.

More...


Plastoform Group

The Plastoform Group is one of the most successful businesses in Slovenia, with six companies and two start-ups. With numerous acquisitions, Franc, the father of the family and his three sons, have created a group with an international reputation as one that controls the European market. They are also present globally, with warehouses located in China, the US and the UK. Since acquisition of the first company in 1995 until 2014, they recorded more than 18% average annual capital growth. They employ about 550 staff and this year they plan to generate 65 million euros in turnover.

More...


Ščurek Winery

Only a few decades ago, vines grew on only a single hectare of the Ščurek farmland. Today altogether, they have 22 hectares of vineyards in Slovenia and Italy. Winemaker Stojan Ščurek from Goriška Brda and all his five sons, are involved in viticulture and enology. This year alone, they have already exported five containers of bottled wine to China. The Ščurek wine is available in a number of European markets, in Michelin-starred restaurants and as far away as Japan.

More...


Smart Com Group

From the sale of simple cabling, to an interactive television that allows the viewer to intervene in what is happening on the screen, this family-owned business has been successfully linking networks into systems and setting new smart grid benchmarks for the past 26 years. The sale of their first modem in 1990 provided a foundation for Zdenka and Filip Sr. to establish their business, which in turn, today generates new companies from its products. Their two sons Jure and Filip are successfully continuing the family tradition and have efficiently assumed management of the company, which today provides solutions to businesses worldwide - even in distant Mongolia.

More...


Mesarija Prunk

Since Slovenia’s independence, there cannot be a single Primorska resident who does not recognize the Mesarija Prunk brand. Through ongoing investment and expansion, the company is firmly rooted in Slovenian soil, while also creating added value in Italy. In addition to fresh meat, their flagship products include cured meats such as Kraška pancetta, prosciutto and sirloin, as well as a number of semi-cured products, from hot dogs to Primorska sausages. Their stores and butcher’s shops are growing like mushrooms and this expansion and introduction of new ideas is not likely to stop any time soon, because the younger generation has already stepped into their predecessors’ shoes.

More...


Mlekarna Krepko (Kele & Kele, d.o.o.)

Mlekarna Krepko has been supplying the Slovenian market with high-quality dairy products for more than 20 years. By far the most well-known is traditional kefir, the availability of which the founders Dunja and Brane Kelečević wanted to continue after the collapse of the former state and changes to the economy. They have remained faithful to the traditional method of using kefir grains, as they believe this to be the only way to make an authentic product. Today, their selection covers the entire range of dairy products, all of them foods with high biological added value and made from high-quality non-homogenized Slovenian milk.

More...


Varis Lendava, d.d.

Dedication to work and efficiency are priorities in Varis Lendava. Since its establishment in 1977, and after becoming an independent company in 1991, the company has produced more than 80,000 prefabricated bathrooms, in addition to manufacturing designer radiators and concrete elements for skateboarding. They are one of the leading construction companies in Slovenia and their brand is recognized throughout Europe, which is their main market. In the future, they aim to become the leading company in the production of prefabricated bathrooms for all types of users in Europe.

More...

Knjiga o družinskem podjetništvu 2016


FerroČrtalič, d.o.o.

Družinsko podjetje FerroČrtalič že več kot pol stoletja raziskuje in razvija rešitve za obdelavo površin. Njihovo glavno vodilo je strankam svetovati in predstaviti natančno tisto tehnologijo, ki jo potrebujejo za rešitev določenega, konkretnega problema. To je vse prej kot lahka naloga, saj so želje po navadi zelo različne, viri pa omejeni. Vseeno pa, poudarjajo v podjetju, nič ni nemogoče. Podjetje se je v letih 2003, 2004 in 2014 uvrstilo tudi med slovenske gazele.

Več...


Jezeršek, d.o.o.

Ob omembi besede catering nas večina najbrž najprej pomisli na hrano. Takoj za tem pa zagotovo na hišo Jezeršek, družinsko podjetje s 30-letno tradicijo s področja gostinstva in organiziranja pogostitev na raznovrstnih dogodkih. Letno organizirajo približno 1.500 dogodkov in so nedvomno številka ena v svoji stroki na Slovenskem. Besedi catering so dodali predznak “elitni”, saj so pravi mojstri svojega poklica. V njihovih načrtih ne manjka ambicij, saj želijo postati vodilno podjetje v jugovzhodni Evropi ter se uvrstiti med deset najboljših organizatorjev in ponudnikov cateringa v Evropski uniji.

Več...


Medex, d.o.o.

V Medexu v sodelovanju z dva tisoč slovenskimi čebelarji ustvarjajo izdelke za več kot 20 trgov v Evropi in po svetu. Nekdanji direktor Aleš Mižigoj je pri svojih 88 letih še vedno zaposlen v podjetju kot svetovalec. Zaradi preudarnih poslovnih potez mu je uspelo ustvariti najuglednejše in najmočnejše čebelarsko podjetje v nekdanji Jugoslaviji. Njegova hči Aleša je zdajšnja prva dama Medexa. Danes so v podjetju ravno sredi več milijonov vredne prenove – vse laboratorije bodo posodobili v skladu z najzahtevnejšimi standardi, drugo leto še skladišče, nato proizvodnjo.

Več...


Orodjarstvo Gorjak, d.o.o.

Družinsko podjetje iz Rač s 65 zaposlenimi, ki se ukvarja s proizvodnjo orodij za tlačno litje aluminija, predvsem za avtomobilsko industrijo in proizvodnjo orodij za brizganje plastike ter oblikovanje stekla, že več kot 30 let gradi svoj posel na vrednotah, kot sta zaupanje in delavnost. In družina, najpomembnejša vrednota, ki jih spremlja že od začetkov podjetja. Vizija razvoja Orodjarstva Gorjak sloni na trdnih temeljih: v načrtu imajo namreč proizvodnjo več kot 45-tonskih orodij za tlačno litje aluminija, česar se v Sloveniji ni lotil še nihče.

Več...


Skupina Plastoform

Grupa Plastoform je eno od uspešnejših podjetij v Sloveniji. Samo v Sloveniji imajo šest podjetij in dva start-upa. S številnimi prevzemi so si oče Franc in trije sinovi ustvarili mednarodni sloves, saj na svojih področjih nadzorujejo evropski trg, prisotni pa so tudi drugje po svetu. Skladišča imajo na Kitajskem, v ZDA, Angliji in drugje. Vse od prevzema prvega podjetja leta 1995 do lani beležijo več kot 18-odstotno povprečno letno rast kapitala. Na ravni skupine imajo približno 550 zaposlenih in načrtujejo 65 milijonov evrov prometa v letu 2016.

Več...


Vinarstvo Ščurek

Še pred nekaj desetletji so na kmetiji Ščurek vinske trte obsegale le hektar zemlje, danes pa imajo že 22 hektarejv vinogradov v Sloveniji in Italiji. V vinogradništvo in vinarstvo vključenih vseh pet sinov Stojana Ščurka, vinarja iz Goriških brd, ki je letos na Kitajsko odposlal že pet zabojnikov, polnih vinskih buteljk. Ščurkova vina se dobijo na številnih evropskih trgih in na Japonskem, naročajo pa jih tudi v restavracijah z Michelinovimi Zvezdicami.

Več...


Skupina Smart Com

Od prodaje preprostih kablov do interaktivne televizije, ki gledalcu omogoča poseganje v dogajanje na televizijskem zaslonu, družinsko podjetje Smart Com že 26. leto uspešno povezuje omrežja v sisteme in postavlja nove mejnike pametnih omrežij. Starša Zdenka in Filip st. sta s prvim prodanim modemom leta 1990 zagnala družbo, ki danes iz svojih produktov ustvarja podjetja. Tradicijo uspešno nadaljujeta sinova Jure in Filip, ki sta učinkovito prevzela vodenje podjetja, ki danes svoje rešitve ponuja po vsem svetu – celo v daljni Mongoliji.

Več...


Mesarija Prunk

Od osamosvojitve naprej ni Primorca, ki ne bi prepoznal blagovne znamke Mesarije Prunk. Z nenehnimi projekti in širjenjem se je podjetje ustalilo na Slovenskem, dodano vrednost pa ustvarjajo tudi v sosednji Italiji. Njihovi paradni konji so poleg svežega mesa trajni izdelki, kot so kraška panceta, pršut in kare, pa tudi številni poltrajni, od hrenovk do primorskih klobas. Njihove prodajalne in mesarije rastejo kot gobe po dežju, tudi v prihodnosti pa ne bodo prenehali s širjenjem in uresničevanjem novih idej, saj so mlajše generacije že zakorakale po poteh svojih očetov.

Več...


Mlekarna Krepko (Kele & Kele, d.o.o.)

Mlekarna Krepko že več kot 20 let Slovenijo oskrbuje s kakovostnimi mlečnimi izdelki. Njihov najbolj prepoznaven je tradicionalni kefir, ki sta ga ustanovitelja Dunja in Brane Kelečević po razpadu nekdanje države in zaprtju trga želela obdržati tudi pri nas. Še vedno ostajajo zvesti tradicionalni izdelavi kefirja iz kefirjevih zrn, saj so prepričani, da je to edini pravi način. Danes njihova proizvodnja obsega celotno paleto mlečnih izdelkov – vsi so živila z visoko biološko dodano vrednostjo in narejeni iz visokokakovostnega nehomogeniziranega slovenskega mleka.

Več...


Varis Lendava, d.d.

V podjetju Varis Lendava sta predanost delu in učinkovitost na prvem mestu. Od leta 1977 – od 1991 kot samostojna družba Varis Lendava – so izdelali več kot 80 tisoč gotovih kopalnic, proizvajajo pa še dizajnerske radiatorje in betonske elemente za skejtanje. So eno od vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji, njihova blagovna znamka pa je priznana po vsej Evropi, ki je tudi njihov glavni trg. V prihodnosti želijo postati vodilno podjetje za proizvodnjo gotovih kopalnic za vse vrste uporabnikov v Evropi.

Več...