Family business news

 • Share

English | Slovenian

Ten Slovenian family businesses on international stage

On 7 November 2016, EY Slovenia has published the third book about family businesses in Slovenian and English language. With the book, ten Slovenian family businesses are presented on international stage.

In the third book Family Business Slovenia 2016 we have featured ten successful Slovenian family-owned companies, which also cooperate with global corporations and have already included the second generation in their business operations. To celebrate the new book, we have organized an event for Slovenian family businesses, where we had a chance to hear inspiring stories of the companies, featured in this year’s edition of the Book. In a relaxed atmosphere, experience and challenges were shared by:

 • FerroČrtalič
 • Jezeršek
 • Medex
 • Orodjarstvo Gorjak
 • Plastoform Group
 • Ščurek Winery
 • Smart Com Group
 • Mesarija Prunk
 • Mlekarna Krepko
 • Varis Lendava
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Janez Uranič, Country Managing Partner, EY Slovenia

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Mojca Emeršič, Family business project leader, EY Slovenia

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Štefan Pavlinjek, Roto Group
 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Alenka Mozetič Zavrl, Don Don Group

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Maja Lotrič, LOTRIČ Metrology
 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Owners and family members with EY Slovenia management


In this year’s edition, we can read the stories of successful companies in the fields of interactive TV, smart grids and the internet of things. We also learn about others which, respectively, create innovative plastic products, manufacture prefabricated bathrooms for the world’s largest hotel chains, are renowned for a specialized method of metal processing, provide tooling services to the largest groups of companies in the world and are breaking new ground in emerging areas of the culinary arts.

Furthermore, this latest edition highlights the success of family businesses in the food industry, which successfully compete in manufacturing of the most basic food products such as milk, meat, wine and honey. They create significant added value by using high-quality, trusted suppliers of raw materials, raising consumer awareness of the importance of tradition, healthy living, caring for the environment, as well as innovation and efficient marketing.

More than 80 percent of the world's businesses are family owned – they are the driving force of the world economy. EY Slovenia connects Slovenian family businesses with best practices from abroad and promotes successful family-owned companies within our professional network spanning 151 countries.

»Making the most of tradition, entrepreneurial spirit, experience and innovation, a large number of Slovenian companies have made it to become players in regional or global markets, or leading businesses domestically. This book and its launch event are EY Slovenia’s contribution to providing the country’s family businesses with an opportunity to make contacts with other similar enterprises, share their experiences and learn about best foreign practices,« says Janez Uranič, Country Managing Partner of EY Slovenia at the presentation of the third book Family Business Slovenia. 

Archive

Slovenian company ROTO receives EY Family Business Award of Excellence
Presentation of book and survey on Slovenian family businesses 2015

Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

EY Slovenija je 7. novembra 2016 predstavil že tretjo knjigo o družinskem podjetništvu v slovenskem in angleškem jeziku ter z njo postavlja novih 10 zgodb uspešnih slovenskih družinskih podjetij na mednarodni zemljevid.

V tretji knjigi Družinsko podjetništvo Slovenija 2016 je predstavljenih 10 uspešnih slovenskih družinskih podjetij, ki med drugim delajo tudi za svetovne korporacije in so v poslovanje pritegnila tudi generacijo družinskih naslednikov. Ob izidu knjige smo organizirali prijetno druženje s slovenskimi družinskimi podjetji, na katerem smo imeli priložnost prisluhniti navdihujočim zgodbam podjetij, predstavljenih v letošnji knjigi. V sproščenem vzdušju so svoje izkušnje in izzive, z nami delili:

 • FerroČrtalič
 • Jezeršek
 • Medex
 • Orodjarstvo Gorjak
 • Skupina Plastoform
 • Vinarstvo Ščurek
 • Skupina Smart Com
 • Mesarija Prunk
 • Mlekarna Krepko
 • Varis Lendava
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Janez Uranič, direktor, EY Slovenija
 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Mojca Emeršič, vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Štefan Pavlinjek, Skupina Roto
 
 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Alenka Mozetič Zavrl, Skupina Don Don

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Maja Lotrič, LOTRIČ Meroslovje
 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Lastniki in družinski člani z vodstvom EY Slovenija

 

Letos tako znova beremo o uspešnih zgodbah podjetij, ki že delujejo na področjih interaktivne televizije, pametnih omrežij in interneta stvari, so inovativni na področju predelave plastičnih mas, izdelujejo gotove kopalnice za največje svetovne hotelske verige, so znani po posebni obdelavi kovin, nudijo orodjarske storitve največjim svetovnim koncernom ali orjejo ledino na novih področjih kulinarike.

Poleg tega od blizu opazujemo tudi uspeh družinskih podjetij na področju živilske industrije, ki uspešno konkurirajo na področju prehrambnih skupin, kot so mleko, meso, vino in med. Dodano vrednost ustvarjajo skozi visoko kakovost, izobraževanja in ozaveščanje potrošnika na področju spoštovanja tradicije, zdravja, ekologije, pa seveda tudi preko inoviranja in učinkovitega trženja.

Poseben poudarek je namenjen prenosu vodenja in nasledstvu, saj po podatkih le 30 % družinskih podjetij uspešno nadaljuje s poslovanjem v drugi generaciji družinskih članov in le 13 % v tretji. Razlog za neuspeh pri prenosu vodenja je po raziskavah v kar 60 % v pomanjkanju komunikacije in zaupanja znotraj družinskega podjetja, v 25 % zaradi neprimerno pripravljenih naslednikov, v 12 % pa zaradi pomanjkanja definicije poslanstva ali namena družine, ki bi jasno opredelil, kako uporabljati družinsko bogastvo.

Mojca Emeršič, vodja projekta družinskega podjetništva v EY Slovenija pojasnjuje: »Jasna pravila in usmeritve prispevajo k razjasnitvi vlog družine in podjetja. Najbolj izrazit vpliv na razvoj podjetja se odraža prav pri vprašanjih vodstva in upravljanja podjetja, ko jasna pravila in transparentnost lahko povečajo zanimanje družinskih članov ter pritegnejo uspešne zunanje managerje. Prav iz tega izhaja tudi koncept družinske ustave, ki te vloge določa ter vzpostavlja skozi domišljen komunikacijski in vsebinski proces. Družinska ustava tako lahko definira način vstopanja družinskih članov v podjetje, odgovori na vprašanja nasledstva, pomaga pri sklenitvi dogovora o investicijski politiki, predvsem pa družino podpira pri usmeritvi k poštenemu dogovoru, kjer bodo slišani vsi glasovi.«


Več kot 80 % podjetij po vsem svetu je v družinski lasti, zato predstavljajo vodilno silo v svetovnem gospodarstvu. V EY Slovenija povezujemo slovenske družinske podjetnike z dobrimi praksami v tujini ter promoviramo uspešna družinska podjetja znotraj svoje mreže, ki deluje v 151 državah sveta.

»Na račun tradicije, podjetniške žilice, izkušenj in sposobnosti inoviranja se je danes veliko slovenskih podjetij že prebilo med regijske oz. svetovne igralce ali pa so se kot vodilni uveljavili na domačem trgu. S knjigo želimo v EY Slovenija domačim družinskim podjetjem omogočiti stik z drugimi podobnimi podjetji in izmenjavo izkušenj, hkrati pa tudi predstaviti dobre prakse iz tujine,« je na dogodku ob izidu tretje knjige najboljših slovenskih družinskih podjetij pravi Janez Uranič, direktor EY Slovenija.


 
 

Arhiv

Slovensko podjetje ROTO prejelo EY nagrado odličnosti za družinsko podjetje
Predstavitev knjige in raziskava o slovenskih družinskih podjetjih 2015

 

EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Janez Uranič, Country Managing Partner, EY Slovenia

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Mojca Emeršič, Family business project leader, EY Slovenia

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Štefan Pavlinjek, Roto Group

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Alenka Mozetič Zavrl, Don Don Group

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Maja Lotrič, LOTRIČ Metrology

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Owners and family members with EY Slovenia management

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Nejc and Stojan Ščurek, Ščurek Winery

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Company presentation

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Company presentation

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Marko and Andrej Prunk, Mesarija Prunk

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Company presentation

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Filip and Jure Remškar, Smart Com

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Aleša Kandus and Aleš Mižigoj, Medex

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Company presentation

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Sabina and Štefan Sobočan, Varis Lendava

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Company presentation

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Jernej Črtalič, FerroČrtalič and Franc Gregorčič Jr., Plastoform

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Bojan and Slavojka Črtalič, FerroČrtalič

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Maja Lotrič, LOTRIČ Metrology and Denes Szabo, EY Partner

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Štefan and Irena Pavlinjek, ROTO Group

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Štefan Sobočan, Varis Lendava

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Sanja Košir Nikašinović, EY Partner

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Daniel Kelečević, Dunja Kelečević and Sandra Turnšek, Mlekarna Krepko

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Aleša Kandus and Aleš Mižigoj, Medex

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Launch of Family Business Slovenia 2016 book

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Filip and Jure Remškar, Smart Com Group

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Martin, Sonja, Franc and Luka Jezeršek, Jezeršek

« Previous | Next »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Uroš, Stojan and Nejc Ščurek, Ščurek Winery

« Previous | Next »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Janez Uranič, direktor, EY Slovenija

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Ten Slovenian family businesses on international stage

Mojca Emeršič, vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija

« Previous | Next »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Štefan Pavlinjek, Skupina Roto

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Alenka Mozetič Zavrl, Skupina Don Don

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Maja Lotrič, LOTRIČ Meroslovje

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Lastniki in družinski člani z vodstvom EY Slovenija

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Nejc and Stojan Ščurek, Ščurek Winery

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Pogovor s podjetji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Pogovor s podjetji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Marko in Andrej Prunk, Mesarija Prunk

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Pogovor s podjetji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Filip in Jure Remškar, Smart Com

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Aleša Kandus in Aleš Mižigoj, Medex

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Pogovor s podjetji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Sabina in Štefan Sobočan, Varis Lendava

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Pogovor s podjetji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Jernej Črtalič, FerroČrtalič in Franc Gregorčič ml., Plastoform

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Bojan in Slavojka Črtalič, FerroČrtalič

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Maja Lotrič, LOTRIČ Meroslovje in Denes Szabo, EY Partner

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Štefan in Irena Pavlinjek, Skupina ROTO

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Štefan Sobočan, Varis Lendava

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Sanja Košir Nikašinović, EY Partner

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Daniel Kelečević, Dunja Kelečević in Sandra Turnšek, Mlekarna Krepko

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Aleša Kandus in Aleš Mižigoj, Medex

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Izid knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2016

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Filip in Jure Remškar, skupina Smart Com

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu

Martin, Sonja, Franc in Luka Jezeršek, Jezeršek

« Nazaj | Naprej »

×

Uroš, Stojan in Nejc Ščurek, Vinarstvo Ščurek

« Nazaj | Naprej »

×

EY - Novih 10 slovenskih družinskih podjetij na mednarodnem zemljevidu