Global family business center of excellence

  • Share

English | Slovenian

EY global family business center of excellence

For more than 100 years we have been expanding our knowledge and understanding of family businesses. Our Family Business Center of Excellence, the first of its kind, has been expanding our knowledge and understanding of family businesses 

We appreciate that, even though each family business is unique, each successful family business has much in common. By taking advantage of this knowledge we have developed what we call the “growth DNA of family business.”

There are eight influential determining factors that we describe as a family business’s “growth DNA,” and these constitute the fundamental basis of our whole approach when providing our bespoke services for both the personal and company performance agenda for family business leaders. The practical assistance and professional advice we offer can involve sector-specific issues, the latest regulatory provisions or personalized information from our key areas of specialization — Assurance, Tax, Legal, Transaction and Advisory Services.

We are also able to leverage our experience of working on complex cross-border issues, providing an integrated team to address a family business’ agenda. We understand local customs, laws, languages and cultures — our global professionals can provide guidance wherever business is undertaken.

The Family Business Center of Excellence brings together advisors from the EY global network to share knowledge and insight to address family business challenges and provide seamless service for internationally based, family-owned companies.

Global Family Business Center of Excellence supports other organizations globally, to bring to life important family business publications. On our Global Family Business Center of Excellence we publish the latest news from the Center and we have also established the Family Business blog, which is a unique resource featuring entries from our practitioners, family business leaders and top academics.

Our Family Business Global Center of Excellence is a powerful resource that provides access to our knowledge, insights and experience, connecting family business owners to their peers and the strength of our global network.

EY global family business center of excellence

V EY Family Business Center of Excellence že več kot 100 let širimo znanje in razumevanje o družinskem podjetništvu. Opažamo, da imajo uspešna družinska podjetja veliko skupnega, čeprav je vsako podjetje edinstveno.

Pridobljeno znanje smo izkoristili, da smo razvili "DNK družinskega podjetja." Identificirali smo osem ključnih dejavnikov, ki določajo »DNK družinskega podjetja« in le ti predstavljajo temelj našega celotnega pristopa pri zagotavljanju storitev za družinska podjetja.

Podjetjem nudimo praktično pomoč in strokovne nasvete glede dilem s katerimi se soočajo v svojem sektorju. Naše stranke seznanjamo z najnovejšimi regulacijskimi določbami in jim nudimo revizijske, davčne, pravne, transakcijske in svetovalne storitve. Imamo obširne izkušnje pri reševanju zapletenih čezmejnih problemov in naše specializirane ekipe pomagajo družinskim podjetjem pri reševanju težav na katere naletijo, ko prečkajo meje.

Ker smo mednarodno podjetje poznamo lokalne navade, zakone, jezike in kulturo večine držav po svetu in lahko zagotavljamo najkakovostnejšo storitev našim strankam. Family Business Center of Excellence združuje svetovalce iz globalnega omrežja podjetja EY, kateri med seboj izmenjujejo znanje in izkušnje in s tem lahko pomagajo družinskim podjetjem reševati poslovne izzive s katerimi se srečujejo na domačih in tujih trgih.

Family Business Center of Excellence spodbuja organizacije po vsem svetu, da bi oživile družinsko podjetništvo in pripravile publikacije o družinskih podjetjih v posameznih državah. Na spletni strani Family Business Center of Excellence redno objavljamo najnovejše iz sveta družinskega podjetništva, poleg tega pa tudi vodimo blog, na katerem objavljajo zapise naši strokovnjaki, lastniki družinskih podjetij in najboljši akademiki.

Family Business Center of Excellence je močan vir informacij, ki omogoča dostop do znanj, spoznanj in izkušenj in s tem povezuje lastnike družinskih podjetij in utrjuje našo globalno mrežo.