NextGen

  • Share

English | Slovenian

EY NextGen Academy: fostering entrepreneurship across generations

Family businesses need an entrepreneurial spirit that not only ensures that the pioneering mindset and values that established the business continue to flourish, but also creates future opportunities to deliver innovation and financial and social value. However, when planning for business succession, potential business leaders may benefit from a little encouragement.

We have therefore created the EY NextGen Academy Program, which offers a range of unique and exclusive one-week training events that help the next generation to explore their individual potential and introduce them to the challenges of running a family business. The EY NextGen Academy Program aims to inspire, motivate and encourage self-exploration by combining teaching from leading international executive business schools with practical experience and advice from EY, thereby creating a targeted offering aimed at the next generation of entrepreneurs and family business leaders.

In addition, the EY NextGen Academy builds the framework for a unique network of young potential entrepreneurs from around the globe, where all those who have attended the EY NextGen Academy are invited to join the EY NextGen Club and are given access to an online community to stay connected to their peers and EY professionals, wherever they are around the world. This provides these potential entrepreneurs with valuable networking opportunities and interesting insights to support them on their journey to succeed for generations.

Learn more about our EY NextGen program.

NextGen Ambassador Lodewijk Tax in Slovenia

This June EY invited Lodewijk Tax to Slovenia. Lodewijk is the second generation and successor of Family Business Rijk Zwaan B.V. from the Netherlands, which specializes in cultivation, growth and sale of vegetable seeds. This family business is owned by three families. The company has 30 subsidiaries around the world and over 3000 employees. Their products are sold in 100 countries.

At an informal dinner with Slovenian successors of family businesses, he shared the challenges, questions and potential dilemmas which he had been facing before he decided to participate in the family business and accept the responsibilities of becoming a successor. »The challenges are the same, no matter the size of the country, the economy or the company« says Lodejwik, »this is why we should learn from each other«.

The younger generation has a lot of career opportunities all around the world. Therefore they are searching for challenges and perspectives outside their home environment. Many times they find it difficult to follow their parent's success and to establish their own vision for the company. Many times the fear of failure and responsibility coming along with becoming the successor is present, as this means accepting a »job« for a life time.

To manage a family business means to manage a family as well, which adds additional pressure to the decision. As an opening speaker, Lodewijk shared his experience at the fourth Family Business Conference, describing and presenting his dilemma about staying at home and joining the family business or building a career in a different business environment.

Read more about Lodewijk’s point of view on becoming a successor of the family business in the interview which was published in Manager Magazine (in Slovenian).

Coming Home or Breaking Free

In cooperation with the Family Business Center of Excellence of the University of St. Gallen in Switzerland EY conducted a survey »Coming home or breaking free«. The survey represents points of views of more than 34.000 students which are coming from entrepreneurial families from 34 countries all over the world (including Slovenia), deciding if they should become a part of family business or follow their own path.

Slovenia is highly above the average in this survey, more than 8.5 percent of surveyed students would like to participate and be included in family businesses (the average is 4.9 percent). The majority of potential successors would like to join the family business five years after finishing their studies, a lot of them are thinking about establishing their own company.

A strong factor and a big challenge when deciding whether to become a successor of the family business or not is the level of taxation which the successors are facing. In cultures, organizations and families where members are showing a high level of loyalty the successions are more frequent. The succession is growing in line with the numbers of siblings in the family.

EY NextGen akademija za mlade: spodbujanje podjetništva med generacijami

Za družinsko podjetje je ključnega pomena podjetniški duh, ki ne le zagotavlja nadaljnji razcvet pionirske miselnosti in vrednot, ki so omogočile ustanovitev podjetja, temveč ustvarja tudi številne priložnosti za inovacije in obenem zagotavlja finančno uspešnost podjetja in družbeno korist. Vendar pa včasih potencialno vodstveno osebje potrebuje malce spodbude pri načrtovanju nasledstva.

Prav v ta namen smo ustanovili našo akademijo »The NextGen Academy«, ki nudi številne edinstvene in ekskluzivne programe enotedenskega izobraževanja in usposabljanja, ki je namenjen mladi generaciji kot pomoč pri razvoju in izkoriščanju svojega potenciala. V okviru naše akademije vas bomo seznanili z izzivi, ki jih prinaša upravljanje družinskega podjetja. Namen našega programa izobraževanja in usposabljanja je navdihniti, motivirati in spodbuditi posameznika, da razišče svoj lastni potencial. Pri tem se poslužujemo učnih metod vodilnih mednarodnih poslovnih akademij, kakor tudi praktičnih primerov, rešitev in nasvetov naših strokovnjakov. Naša akademija je namenjena bodoči generaciji podjetnikov in direktorjev družinskih podjetij.

EY NextGen Academy predstavlja podlago za edinstveno mrežo mladih potencialnih podjetnikov po vsem svetu, kjer se lahko vsi slušatelji EY NextGen Academy včlanijo v EY NextGen klub in tako pridobijo dostop do spletne skupnosti in ostanejo v stiku s svojimi stanovskimi kolegi in strokovnjaki EY ne glede na to, kje na njihovo lokacijo. Za potencialne podjetnike je to dragocena priložnost za mrežno povezovanje, ki jim omogoča zanimiv vpogled in obenem služi kot opora in spodbuda pri uspešnem poslovanju številnih prihodnjih generacij.

Več informacij o programu Ey NextGen je na voljo na www.ey-nextgen.com.

Ambasador NextGen Lodewijk Tax je obiskal Slovenijo

V juniju smo v Slovenijo povabili Lodewijka Taxa. Lodewijk je druga generacija in naslednik družinskega podjetja Rijk Zwaan B.V. iz Nizozemske, ki se ukvarja z vzgojo, gojenjem in prodajo rastlinskih semen. Družinsko podjetje je v lasti treh družin, imajo 30 podružnic po svetu, preko 3000 zaposlenih, svoje izdelke pa prodajajo v sto državah.

Na sproščeni večerji s slovenskimi nasledniki družinskih podjetij je razkril je vrsto dilem, vprašanj in izzivov, s katerimi se je srečeval pred dokončno odločitvijo o tem, da vstopi v družinsko podjetje in prevzame odgovornost naslednje generacije. »Izzivi so enaki, ne glede na velikost države, gospodarstva ali podjetja«, pravi Lodewijk, »zato se lahko učimo drug od drugega«.

Mladim se odpirajo možnosti zaposlovanja povsod po svetu, zato iščejo izzive in perspektive izven domačih okolij. Pogosto se je tudi težko soočiti s senco uspešnih staršev in slediti svoji lastni viziji razvoja podjetja. Pri tem je prisoten strah neuspeha, odgovornost, ki jo naslednik prevzame s »službo« za vse življenje.

Upravljati družinsko podjetje pomeni tudi upravljati družino, kar daje odločitvi dodatno težo. Izkušnje je Lodewijk delil tudi na četrti Družinski konferenci, kjer je kot uvodni govorec udeležencem opisal svojo dilemo ali ostati doma in prevzeti družinsko tradicijo ali graditi poslovno kariero v drugem poslovnem okolju.

Več o Lodewijkovem pogledu na prevzem družinskega podjetja lahko preberete v intervjuju, ki je bil objavljen v reviji Manager in je dostopna tudi na spletu: http://manager.finance.si/8846521.

Raziskava Coming Home or Breaking Free

V EY smo v sodelovanju s Centrom za družinska podjetja Univerze St. Gallen v Švici opravili raziskavo »Coming home or breaking free«. Raziskava predstavlja stališča več kot 34 tisoč študentov, ki izhajajo iz podjetniških družin iz 34 držav z vsega sveta, med drugim tudi iz Slovenije, o tem ali naj vstopijo v domače podjetje ali naj iščejo svojo lastno pot.

Slovenija je v tej raziskavi na lestvici držav visoko nad povprečjem v stališču, da se kar 8,5% vprašanih študentov želi vključiti v družinsko podjetje, medtem ko je povprečje anketiranih 4,9%. V večji meri se potencialni nasledniki željo pridružiti družinskemu podjetju pet let po končanem študiju, veliko pa jih razmišlja tudi o ustanovitvi svojih podjetij.

V tujini je močan faktor odločitve za prevzem družinskega podjetja tudi stopnja obdavčitve, ki doleti naslednika, kar se pri nas ne odraža kot izziv. V kulturah, organizacijah in družinah, kjer ljudje izražajo močno zvestobo, so prevzemi lastništva pogostejši in stabilnejši. Prav tako pa stabilnost prevzema lastništva raste s številom bratov/sester v družini.