News and Updates

October 2017 / oktober 2017

  • Share
Untitled Document

1. Banking - Banke
 

Banking in transition: overseeing non-financial risks in the midst of technological and business model transformation

The article gives an oversight of non-financial risk, execution risk in connection to scale of change and transformation initiatives complicated by balancing innovation and control.

Članek predstavlja pregled nefinančnih tveganj, izvedbeno tveganje v povezavi s stopnjo spremembe in transformacijske pobude. Zanje je ugotovljeno, da jih otežujejo uravnotežene inovacije in nadzor.

Download the pdf (798.39 KB)

 

Cyber risk management: the focus shifts to governance

The article focuses on the issue of cyber vulnerability and corresponding risk management with governance actions to minimize it.

Članek se osredotoča na problematiko spletne ranljivosti in potrebno upravljanje s tveganji v povezavi z dejanji vodstva, ki vodijo k njenemu zmanjšanju.

Download the pdf (798.39 KB)

 

One size doesn’t fit all: why banks should tailor their data-driven customer experience

We have developed a »maturity matrix« which presents a new way to view the charasteristic of bank`s customers. It is useful for customer analytics, and could help at optimizing customer experiences.

Razvili smo »starostno matriko«, ki predstavlja nov pogled na lastnosti bančnih strank. Uporabna je za analize strank in lahko pripomore k optimizaciji strankinih izkušenj.

Link

 

Smarter financial crime compliance

We offer new digital technologies to banks, which could help them reduce the cost of human resources needed for meeting know-your-consumer (KYC) and anti-money laundering (AML) requirements.

Bankam nudimo nove tehnologije, s pomočjo katerih bodo lahko zmanjšale stroške človeških virov, potrebnih za zahteve know-your-consumer (KYC) in anti-money laundering (AML).

Link

 

2. ITRA
 

Why cybersecurity is everyone’s responsibility in today’s financial services organization

The article outlines 10 things financial services organizations can do right now to address cybersecurity challenges.

Članek povzema 10 ukrepov, kako lahko finančne družbe, v tem trenutku, naslovijo izzive na področju kibernetske varnosti.

Link

  

Cybersecurity: moving from anchor to enabler of innovation

This publication explores how companies can both digitally innovate but at the same time maintain an appropriate level of cybersecurity.

V publikaciji lahko preberete, kako so lahko podjetja digitalno inovativna in hkrati ohranjajo ustrezno raven kibernetske varnosti.

Download the pdf (711.87 KB)

 

3. Tax News – Davčne novice
 

In this edition of EY Tax News, we inform you about the proposed tax law changes in Slovenia and expected reform of VAT system in European Union.

Download the pdf (1,09 MB)

V tokratni izdaji Davčnih novic vam predstavljamo predlagane spremembe davčne zakonodaje v Sloveniji in predvideno reformo sistema DDV v okviru Evropske Unije.

Download the pdf (1,08 MB)